Axel Hirsch resebidrag för kirurger 2017 (period 4)

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed Axel Hirsch resebidrag för kirurger.

Behörighet 

Behörig att söka är läkare som tagit examen vid KI och som under minst 2 år varit anställd som underläkare vid någon av KIs institutioner med kirurgisk verksamhet. Den sökande ska vara doktorand antagen vid Karolinska Institutet (KI) eller anknuten forskare/gästforskare vid Karolinska Institutet. Hög prioritet ges den som söker medel för att besöka utländska institutioner för att lära sig nya metoder och/eller utföra samarbetsprojekt.

Följande gäller

Resan måste rymma eget aktivt deltagande i exempelvis kvalificerad kurs, kvalificerat studiebesök/utbyte med annan forskningsinstitution eller aktivt deltagande i kongress eller motsvarande.

  • Bidraget får inte användas för annan resa än den som ansökan gäller. Om bidraget ej kan nyttjas ska det återbetalas
  • Det sökta beloppet måste baseras på vid resetillfället lägsta tillgängliga biljettpris (läs mer om KIs riktlinjer för resor m.m. här på Traktamente/Ersättningar)
  • Det är endast tillåtet att registrera en ansökan per person och ansökningsperiod.

Reseperiod

Tidsperiod för resa gäller resor med utresedatum mellan 1 januari och 30 juni 2018. 

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 10 000 och 100 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 oktober 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i december.

Bedömningskriterier

Se FAQ för detaljerad information om bedömningskriterier.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

  1. Abstract (obligatoriskt för den som ska på konferens med syfte att presentera abstract)
  2. Bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits (obligatoriskt för den som ska på konferens med syfte att presentera abstract)
  3. Personlig inbjudan till konferens eller institution (obligatoriskt för den som inbjudits till konferens som chairman, föreläsare eller liknande, eller till institution/lab)
  4. Kursprogram samt intyg om sökt eller erhållen kursplats bifogas (obligatoriskt för den som söker bidrag för kurs)
  5. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta alternativt ska intyg ur Ladok bifogas.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se