Arbetsgrupp för att samordna åtgärderna

This page in English

En arbetsgrupp med uppdrag att följa upp och hjälpa till med samordning av åtgärderna tillsattes under våren 2017. Gruppen ska lämna sin slutredovisning vid halvårsskiftet och består av representanter från såväl kärnverksamhet som stödfunktioner.

Representanterna är:

Kontakt

Frågor och synpunkter på åtgärdsplan och aktiviteter kan lämnas på följande epost:

atgardsplan2017@ki.se

Länkar

Exempel på genomförda åtgärder

Organisation