Aina Börjesons stiftelse

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Aina Börjesons stiftelse för att främja logopedisk forskning och behandling.

Behörighet

Behöriga att söka medel är doktorander och forskare på postdoc-nivå, som är anknutna till Karolinska Institutet och som bedriver forskning inom ovanstående område.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 30 000 och 80 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, xx januari – xx februari 2018. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post under maj.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en beskrivning av forskningsprojektet lämnas, som ska innehålla en redovisning av hur det sökta beloppet är tänkt att användas.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se