Adobe CC hyr-licenser

Den 26 december 2017 kommer din Adobe CC hyr-licens att upphöra. Om du vill förlänga din licens, vänligen fyll i forumläret nedan. Vi på IT-avdelningen kommer sedan kontakta ansvarig på din institution för godkännande.

Om du har valt "annat" ovan, vänligen specificera vilken Adobe hyr-licens du vill förlänga.