Publikationer

This page in English

Vid institutionen publiceras årligen cirka 300 vetenskapliga artiklar och år 2012 var den genomsnittliga "journal impact factor" 6.9. Nedan återfinns ett urval av artiklar från 2013 och framåt.