Publikation i JAMA Pediatrics: “Dog and farm animal exposure reduce risk of childhood asthma – a nationwide cohort study”

Published 2015-11-04 15:43. Updated 2015-11-04 15:45

Catarina Almqvist Malmros, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, har publicerat en artikel i JAMA Pediatrics om en forskningsstudie som undersöker sambandet mellan tidig djurkontakt och astma hos barn.

Early Exposure to Dogs and Farm Animals and the Risk of Childhood Asthma.
Fall T, Lundholm C, Örtqvist A, Fall K, Fang F, Hedhammar , et al
JAMA Pediatr 2015 Nov;169(11):e153219

Studien visar att barn som har en tidig kontakt med djur har en minskad risk för astma när de är i skolåldern. Läs mer om resultaten och dess implikationer i länkarna nedan till intervjuer med författarna.

Länkar

AstmaEpidemiologiPediatrik