IT/Data-personal

This page in English

IT är en mycket viktig del av forskningen vid vår institution och här finns både systemutvecklare, IT-supportpersonal och programmerare. 

Ahlin, Niclas KI Biobank
Almstedt, Pouran Systemutvecklare
Amatya, Suyesh Systemutvecklare
Björklund, Astrid DBA
Broms, Michael DBA
Broumandi, Rozita DBA
Eriksson, Mikael Systemutvecklare
Frzovic, Goran Drift
Hedlund, Kim Support
Hortlund, Maria Systemutvecklare
Iliadou, Bozenna DBA
Kizling, Isabelle DBA
Källberg, Johan DBA
Ladjemi, Samira KI Biobank
Lanka, Vivekananda Systemutvecklare
Lashkariani, Mariam DBA
Lind, Jesper KI Biobank
Malki, Ninoa DBA
Norberg, Henrik Drift
Nordqvist Kleppe, Sara DBA
Norlin, Loreana KI Biobank
Norrby, Christina Programmerare
Olausson, Peter Systemutvecklare
Palm, Camilla DBA
Rosén, Johan Support
Sandin, Barbro DBA
Stolt, Martina Support
Tapia, José KI Biobank
Tuuliainen, Aki DBA
Åsen, Carin IT-chef
Öberg, Rikard Drift

 

Institution