Institutionsrådet

This page in English

Enligt beslut på Karolinska Institutet ska det vid varje institution finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut. De olika arbetsgrupperna väljer sin representant.

Instititutionsrådets medlemmar

Facklig representant OFR/ST, arbetsmiljögruppen, skyddsombud

Ekonomisamordnare

Ann Almqvist

Telefon: 08-524 861 99
E-post: Ann.Almqvist@ki.se

Datainsamlargruppen

Forskningssköterska

Carin Cavalli-Björkman

Telefon: 08-524 861 85
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Carin.Cavalli-Bjorkman@ki.se

Junior faculty

Postdoc

Andrea Foebel

Telefon: 08-524 861 89
E-post: andrea.foebel@ki.se

Biostatistikgruppen

Universitetslektor

Keith Humphreys

Telefon: 08-524 868 87
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Keith.Humphreys@ki.se

Suppl. datainsamlargruppen

Forskningssköterska

Britt-Marie Hune

Telefon: 08-524 861 47
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Britt-Marie.Hune@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Agneta Häggström

Telefon: 08-524 860 89
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Agneta.Haggstrom@ki.se

IT-gruppen

Systemutvecklare

Johan Källberg

Telefon: 08-524 824 74
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: johan.kallberg@ki.se

Prefekt

Professor

Paul Lichtenstein

Telefon: 08-524 874 24
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Paul.Lichtenstein@ki.se

Suppl. IT-gruppen

Avdelningschef/IT-chef

Per Lindgren

Telefon: 08-524 824 89
E-post: per.lindgren@ki.se

KI Biobank

Projektledare

Loreana Norlin

Telefon: 08-524 822 39
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: loreana.norlin@ki.se

Doktorsutbildning

Universitetsadjunkt

Amelie Plymoth

Telefon: 08-524 823 46
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: amelie.plymoth@ki.se

Suppl. doktorandgruppen

Forskarstuderande

Qing Shen

Telefon: 08-524 824 82
E-post: qing.shen@ki.se

Administrationsgruppen

Administratör

Gunilla Sonnebring

Telefon: 08-524 868 94
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Gunilla.Sonnebring@ki.se

Grundutbildning

Universitetslektor

Fredrik Wiklund

Telefon: 08-524 839 79
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Fredrik.Wiklund@ki.se

Suppl. Junior faculty

Postdoc

Dylan Williams

Telefon: 08-524 845 70
E-post: dylan.williams@ki.se

Doktorandgruppen

Doktorand

Emilio Ugalde Morales

Telefon: 08-524 823 69
E-post: emilio.ugalde.morales@ki.se

Facklig representant SACO

Projektsamordnare

Ulrika Zagai

Telefon: 08-524 871 84
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Ulrika.Zagai@ki.se

Institution