Dariush Nesheli får postdocstipendium från SSMF

Published 2014-10-20 16:29. Updated 2014-10-20 17:05This page in English

Dariush Nesheli, som disputerade vid MEB i oktober 2013, har tilldelats ett tvåårigt postdocstipendium från SSMF (Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning) för projektet "Virala zoonoser och risk för skivepitelcancer i matstrupen".

Länkar