CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation - ett centra för ätstörningsforskning

This page in English

Vårt övergripande mål är att markant utöka vår kunskap kring ätstörningar. Genom att föra samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och genom att undersöka ätstörningar med nya ögon strävar vi efter att nå en allomfattande förståelse av den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar.

Vid CEDI strävar vi efter att tillämpa nya metoder och tekniker för att klarlägga de bakomliggande orsakerna till ätstörningar. Vårt mål är att tillämpa resultaten från studier av genetiska, biologiska och miljömässiga risker för att kunna förbättra och individanpassa upptäckt, förebyggande och behandling av ätstörningar.

Vid CEDI vill vi bjuda in studenter på alla nivåer för att lära upp nästa generation av forskare inom området ätstörningar. Alla som är engagerade i centrat – både vid Karolinska Institutet och våra samarbetspartners i världen – är hängivna vårt utbildningsuppdrag och brinner för att nå ut med vår forskning. Genom offentliga föreläsningar, publikationer, artiklar, intervjuer och sociala medier kommer vi att presentera de ofta komplexa vetenskapliga resultaten i mer lättförståeliga koncept för allmänheten.

Kontakt

Professor Cynthia Bulik är ansvarig för CEDI och kan kontaktas via e-post om du har några frågor. Dr. Elisabeth Welch och projektkoordinator Jessica Pege kan också besvara era frågor.

Professor

Cynthia Bulik

Telefon: 08-524 824 19
E-post: cynthia.bulik@ki.se

Professor

Ata Ghaderi

Enhet: Psykologi Ghaderi
E-post: Ata.Ghaderi@ki.se

Forskningssamordnare

Jessica Pege

Telefon: 08-524 823 94
E-post: jessica.pege@ki.se

Forskarstuderande

Camilla Wiklund

E-post: camilla.wiklund@ki.se

Anknutna

Anknuten

Elisabeth Welch

Enhet: CPF Norring/Juhlin
E-post: elisabeth.welch@ki.se

Anknuten

Laura Thornton

Vetenskapligt råd

  • Dr. Gerome Breen (PhD) är docent i neuropsykiatrik & translationell genetik; Department of Social Genetic & Developmental Psychiatry; King’s College London och chef för NIHR Biomedical Research Centre. Dr. Breen är ordförande och rådgivare för genomik.
  • Professor Kerstin Plessen (MD, PhD) är forskningsansvarig vid Mental Health Centre for Child and Adolescent Psychiatry. Hon är professor vid Faculty of Health Sciences, Köpenhamns Universitet. Professor Plessen är rådgivare för allmän barnpsykiatri.
  • Dr. Andreas Birgegård (PhD) leder Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) i Stockholm och är forskningsgruppledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans arbete fokuserar på forskning, utbildning, handledarskap och ansvar för kvalitetssäkringssystemet Stepwise. Dr. Birgegård är expert på ätstörningar och rådgivare angående svenska register.
  • Professor Paul Lichtenstein (PhD) är prefekt på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och medlem i rådet.

Övrig personal i projektet

Postdoc

Anna Hedman

Telefon: 08-524 852 85
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: anna.hedman@ki.se

Forskarassistent

Ida Nilsson

E-post: ida.nilsson@ki.se

Forskningsassistent

Lauren Breithaupt

E-post: lauren.breithaupt@ki.se


Forskningsadministratör

Michaela Rydén

E-post: michaela.ryden@ki.se

Forskarstuderande

Andreas Jangmo

E-post: andreas.jangmo@ki.se

Doktorand

Shuyang Yao

Telefon: 08-524 824 75
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: shuyang.yao@ki.se

Projektassistent

Malin Rådström

Telefon: 08-524 861 76
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: malin.radstrom@ki.se

Systemutvecklare

Johan Källberg

Telefon: 08-524 824 74
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: johan.kallberg@ki.se

Etik

Vid CEDI upprätthåller vi högsta möjliga forskningsetiska normer. Våra studiedeltagares integritet och rättigheter är centrala för vårt uppdrag. Vi är mycket tacksamma för våra deltagares villighet att dela med sig av information om sig själva för att hjälpa oss vidareutveckla förståelsen av ätstörningar. I gengäld värnar vi deras integritet genom att säkerställa att alla personuppgifter skyddas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. att alla prover förvaras avindentifierade och på så sätt att obehöriga inte kan att komma åt dem.

Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Ansvarig för insamlat material är Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tel 08-524 800 00. Huvudansvarig för studien är professor Cynthia Bulik.

Stöd vår forskning genom en gåva

För att ge en gåva till vår forskning, klicka ”Gåva via webben”, där står det hur man ska göra:

  1. Klicka på “Till webbetalning”
  2. I menyn “Välj vad du vill stödja”, välj “Medical Research”
  3. Fyll i dina personliga uppgifter
  4. I rutan “Min hälsning”, skriv in t ex “CEDI” eller ”Jag vill ge min gåva till Cynthia Buliks forskning om ätstörningar”
EpidemiologiPsykisk ohälsa