Catarina Almqvist Malmros samtalar med tidningen Curie om arv och miljö

Published 2015-03-27 11:29. Updated 2015-03-27 11:42

I senaste numret av Vetenskapsrådets tidning Curie samtalar professor Catarina Almqvist Malmros om sitt forskningsprojekt Simsam-Meb family design. Projektet undersöker orsakssambanden för vanliga sjukdomar som drabbar barn och unga och dess framtida konsekvenser.

EpidemiologiPediatrikRegisterbaserad forskning