Om institutionen MBB

This page in English

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik bildades 1992 som en sammanslagning av de tidigare institutionerna för fysiologisk kemi, biokemi och medicinsk biofysik. Institutionen har en lång tradition av internationellt erkänd forskning.

Framstående forskare inom MBB:s forskningsområde är Jöns Jacob Berzelius, som bl.a. upptäckte grundämnet selen, nobelpristagaren Hugo Theorell, för upptäckten av oxidation enzym och dess effekter, Sune Bergström och Bengt Samuelsson, för upptäckter rörande leukotriener och prostaglandiner.

Forskning

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bedriver forskning inom grundläggande vetenskap, med särskilt fokus på att upptäcka de mekanismer som orsakar sjukdomar. Många av de sjukdomar som studerats är vanliga sjukdomar och en del är också kopplade till fattigdom.

Idag består MBB av 11 avdelningar som bedriver undervisning och forskning inom områdena proteinkemi, redox biokemi, metabolism, lipid, inflammationsforskning, strukturbiokemi, molekylär neurobiologi, vävnadsbiologi och utvecklingsbiologi.

Vår engelska webbplats

För mer information besök vår engelska sida: ki.se/en/mbb

Institution