Kontakta MBB

This page in English

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Tel: 08-524 800 00

Postadress:
Karolinska Institutet
SE-171 77 Stockholm

Besöksadress:
Scheelelaboratoriet
Scheeles väg 2

Prefekt

Professor/överläkare

Nils-Göran Larsson

Enhet: Nils-Göran Larssons grupp
E-post: Nils-Goran.Larsson@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Jill Blomstrand

Telefon: 08-524 876 87
Enhet: Administration och service
E-post: Jill.Blomstrand@ki.se

Institution