Utbildning och kursverksamhet

This page in English

MedStat ansvarar för den grundläggande statistikutbildningen inom forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Hösten 2015 kommer 3 stycken grundkurser att genomföras. Två kommer att vara lärarledda (1383), varav en redan är avslutad, och de kommer att ges i form av TBL-format (=Team-based-learning).

En kurs kommer att ges på distans (2609) och den är avslutad. Dessutom kommer en fortsättningskurs att ges (2858). Avslutad.

 

För att ha behörighet till dessa måste du vara antagen som doktorand.
Doktorander vid KI har förtur till kurserna.


MedStat har möjlighet att genomföra utbildning eller skapa nya kurser för att möte intresset hos doktorander och forskare.


MedStat kan även skräddarsy kortare utbildningar inom statistik på uppdrag för specifika institutioner.

  • Distanskurs - 2609 mellan 21 September - 2 Oktober - Avslutad!
  • Lärarledd kurs - 1383 TBL mellan 30 November - 11 December

 

Hösten 2015 kommer en fortsättningskurs att gå (på engelska):

  • Longitudinal data analysis - classical and modern statistical methods - 2858 mellan 2 - 11 November - Avslutad!

 

 

Till våren 2016 kommer totalt 4 kurser att ges samtliga går på engelska!

 3 grundkurser varav 2 st 1383-TBL format, 1 st 2609- Distans samt en fortsättningskurs 2738 - Intermediate Medical Statistics: Regression models.

 

Ansökan till våren 2016´s kurser - är nu avslutad den pågick mellan 15/10 - 16/11 2015 genom forskarutbildningen. Mer information om kursernas innehåll se forskarutbildningskatalogen:

http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurser?type=basic_science

 

Statistisk programvara och programlicenser

KI har för närvarande site-licenser för följande 3 statistikprogram samt 1 selectavtal

  • SPSS
  • SAS
  • JMP
  • Statistica (selectavtal)

Mer information kan erhållas via följande länkar:

http://internwebben.ki.se/sv/statistikprogram

KursStatistik