Utbildning och kursverksamhet

This page in English

MedStat ansvarar för den grundläggande statistikutbildningen inom forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

 

Våren 2016 kommer totalt 4 kurser varav 3 grundkurser och en fortsättningskurs att ges, samtliga går på engelska!

 

  • Grundkurs i medicinsk statistik 1383 i TBL format (=Team-based-learning); 15-26 februari
  • Grundkurs i medicinsk statistik 2609 - en distanskurs; 11-22 april
  • Grundkurs i medicinsk statistik 1383 i TBL format (=Team-based-learning); 16-27 maj
  • Fortsättningskurs Intermediate Medical Statistics: Regression models 2738; 7-18 mars

 

För att ha behörighet till dessa måste du vara antagen som doktorand.
Doktorander vid KI har förtur till kurserna.


MedStat har möjlighet att genomföra utbildning eller skapa nya kurser för att möte intresset hos doktorander och forskare.


MedStat kan även skräddarsy kortare utbildningar inom statistik på uppdrag för specifika institutioner.

 

Ansökan till våren 2016´s kurser - är nu avslutad den pågick mellan 15/10 - 16/11 2015 genom forskarutbildningen. Mer information om kursernas innehåll se forskarutbildningskatalogen:

http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurser?type=basic_science

 

Statistisk programvara och programlicenser

KI har för närvarande site-licenser för följande 3 statistikprogram samt 1 selectavtal

  • SPSS
  • SAS
  • JMP
  • Statistica (selectavtal)

Mer information kan erhållas via följande länkar:

http://internwebben.ki.se/sv/statistikprogram

KursStatistik