Utbildning och kursverksamhet

This page in English

MedStat ansvarar för den grundläggande statistikutbildningen inom forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Hösten 2015 kommer 3 stycken grundkurser att genomföras. Två kommer att vara lärarledda (1383)  och de kommer att ges i form av TBL-kurs (=Team-based-learning).

På grund av det stora antal sökande kommer det att gå ytterligare en grundkurs i statistik hösten 2015 – ”Basic course in Medical Statistics a TBL-course” kursnummer 1383. TBL = Team based learning. Kursen ges på engelska.

Kursdatum: 21/9, 29/9, 1/10, 6/10, 19/10 och 23/10. Alla kursdagar är obligatoriska. Kursen pågår nu.

 

En kurs kommer att ges på distans (2609). Dessutom kommer en fortsättningskurs att ges (2858). Pågår!

 

För att ha behörighet till dessa måste du vara antagen som doktorand.
Doktorander vid KI har förtur till kurserna.


MedStat har möjlighet att genomföra utbildning eller skapa nya kurser för att möte intresset hos doktorander och forskare.


MedStat kan även skräddarsy kortare utbildningar inom statistik på uppdrag för specifika institutioner.

Tidigare annonserade grundkurser under hösten 2015 (på engelska) - båda dessa är fullbokade:

  • Distanskurs - 2609 mellan 21 September - 2 Oktober
  • Lärarledd kurs - 1383 TBL mellan 30 November - 11 December

 

Hösten 2015 kommer en fortsättningskurs att gå (på engelska):

  • Longitudinal data analysis - classical and modern statistical methods - 2858 mellan 2 - 11 November

 

Ansökan till höstens kurser (2015) pågår mellan 15/4 - 18/5 2015 genom forskarutbildningen. Kursansökningen är avslutad!

För mer information om höstens kurser 2015, se forskarutbildningskatalogen:

http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurser?type=basic_science

 

Statistisk programvara och programlicenser

KI har för närvarande site-licenser för följande 3 statistikprogram samt 1 selectavtal

  • SPSS
  • SAS
  • JMP
  • Statistica (selectavtal)

Mer information kan erhållas via följande länkar:

http://internwebben.ki.se/sv/statistikprogram

KursStatistik