Utbildning och kurser vid Enheten för medicinsk pedagogik (UME)

En av Enheten för medicinsk pedagogik (UME):s huvuduppgifter är att stötta lärare och kliniska handledare involverade i utbildningar som ges av Karolinska Institutet genom att arrangera högskolepedagogiska kurser i enlighet med de nationella riktlinjer som dragits upp av SUHF (Sveriges universitets och högskoleförbund).

Våra kurser erbjuds personer som vill utvecklas som lärare och handledare och för de som ämnar söka docentur.

Kurser inom pedagogik

Kurser för lärare och handledare på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildningshandläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

Pedagogik