Utbildning

Kurser inom Pedagogik

En av UME:s huvuduppgifter är att stödja lärare och kliniska handledare involverade i utbildningar som ges av Karolinska Institutet genom att arrangera högskolepedagogiska kurser i enlighet med de nationella riktlinjer som dragits upp av SUHF (Sveriges universitets och högskoleförbund). Våra kurser erbjuds personer som vill utvecklas som lärare och handledare och för de som ämnar söka docentur.

Hitta våra kurser på grund och avancerad nivå på Medarbetarportalen

Utbildningshandläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

Masterprogram i medicinsk pedagogik

Medicinsk pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som baseras på förklaringsgrunder och perspektiv från både vård- och beteendevetenskaper, främst pedagogik men också psykologi, sociologi och socialantropologi. I utbildningen skapas möjligheter att utveckla kunskap om hur lärprocesser för studenter, akademiker, professionella yrkesutövare och patienter kan stimuleras och drivas.

Läs mer om masterprogrammet i medicinsk pedagogik

 

Pedagogik