SOLIID

This page in English

Uthålligt organisatoriskt lärande, utvecklings- och förbättringsarbete inom vård och omsorg

SOLIID är ett forskarnätverk med två huvudnoder, en vid Karolinska Institutet och en vid Umeå Universitet, som inriktar sig på aktionsorienterad organisatorisk forskning inom vård och omsorg med fokus på uthållighet i organisatorisk lärande, förbättring, utveckling, innovation och implementering. 

Forskningsfrågorna berör flera multidisciplinära områden som: Organizational behavior, Organizational Development, Organizational Learning, Strategic and Change management, Dissemination and Implementation research, Quality Improvement, Organizational creativity and innovation, Knowledge management, Industrial and organizational psychology. Medlemmarna i forskarnätverket kommer från olika bakgrunder: medicin, vårdvetenskap, psykologi, management, ekonomi, folkhälsa, sociologi, arbetsvetenskap och teknik.

 

Temaområden

Inom SOLIID-nätverket pågår forskningsprojekt och satsningar inom åtta delvis överlappande områden. Nya forskningsmedel söks kontinuerligt för att vidareutveckla den forskning som pågår under dessa teman.

 • Uthålliga strukturer för organisatoriskt lärande och kvalitetsförbättring
 • Vårdens hälsofrämjande och preventiva arbete
 • Innovativ serviceutveckling inom vård och omsorg
 • Att facilitera förändrings- och utvecklingsprocesser
 • Implementering av stöd till familjer och barn
 • Strategier inom stora förändringsprogram
 • Bättre vård och omsorg av sjuka äldre
 • Förbättring av patientsäkerhet

Projekt

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Universitetslektor

Monica Nyström

Telefon: 08-524 836 20
Enhet: MMC/SOLIID
E-post: Monica.Nystrom@ki.se

Forskargruppsmedlemmar

Kärngrupp

 • Monica Andersson Bäck, PhD, Arbetsvetenskap, Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs universitet och Vårdalinstitutet.
 • Eva Eurenius, PhD Medicin, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet och Verksamhetsutvecklingsstaben, Västerbottens Läns Landsting.
 • Rickard Garvare, Professor, Kvalitetsteknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet.
 • Emma Granström, Forskningsassistent, Fil kand, Folkhälsa, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet
 • Johan Hansson, PhD, Teknisk psykologi, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet.
 • Elisabet Höög, (EH) PhD, Dep. LIME, MMC, Karolinska Institutet 50% and Dep. of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health, Umeå University 50%)
 • Anneli Ivarsson, MD, PhD i Pediatrik, Docent i Epidemiologi och Folkhälsa, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.
 • Helene Johansson, PhD i Folkhälsa, Post Doc, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.
 • Therese Kardakis, Doktorand, Fil. Mag. Folkhälsa och Företagsekonomi, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet och Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.
 • Helena Strehlenert, Doktorand, Fil. Mag. Arbets- och Organisationspsykologi, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet.
 • Linda Sundberg, Doktorand, Leg. Psykolog, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet och affilierad till Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet,
 • Darcey Terris, PhD, Evaluation Lead and Quality Improvement Specialist, Institute for Behavioral Research, Centre for Family Research, University of Georgia, USA och Mannheim Institute of Public Health, Social and Preventive Medicine (MIPH), Heidelberg University, Germany.
 • Lars Weinehall, Professor, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.
 • Anna Westerlund, Doktorand, Fil. Mag. Arbets- och Organisationspsykologi, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.
 • Charlotte Millde Luthander, MD, PhD student, Institutionen för Klinisk forskning och Utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.

Affilierade forskare i program och projekt

 • André Baumgart, PhD, Mannheim Institute of Public Health, Social and Preventive Medicine (MIPH), Heidelberg University, Germany.
 • Claire Brown, PhD, Sociology, Brisbane, Australia, affilierad till Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet.
 • Charlotta Grunewald, MD, Docent, Inst. För Klinisk forskning och Utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.
 • Henna Hasson, Docent, Socialmedicin, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet och Vårdalinstitutet.
 • Ulf Högberg, MD, Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrik och gynekologi, Uppsala Universitet.
 • Kerstin Möller, PhD, Handikappvetenskap, Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro universitet.
 • Lena Talman, MSc, doktorand, Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd (HVV), Mälardalens högskola.

Publikationer

Publikationslista

SOLIID publikationslista (uppdaterad i april 2016)

Utvalda publikationer

Finansiärer

Vinnvård programmet (ett konsortium mellan Vårdalstiftelsen, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialdepartementet); Vårdalstiftelsen; Vinnova; Patientförsäkringen LÖF; Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); Folkhälsoinstitutet; SFO-V Strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet; FAS-centret för Global Hälsa vid Umeå Universitet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT); Västerbottens Läns Landsting (VLL); Luzerner Kantonsspital; Svenska obstetrik och gynekologiförbundet, Barnläkarföreningen, Barnmorskeförbundet.

ImplementeringsforskningInnovationLärandeMedical managementOrganisation