Seminarier på HIC

This page in English

Information om våra kommande seminarier annonseras även i HICs nyhetsbrev. Anmäl dig via länken.

Höstens första två seminarier:

  • Anna Thies, MFA/PhLic, 20 september, kl 14-15.30 i Engage (LIME, KI)

"Understanding Complex Problems in Healthcare – in theory and in practice"

I detta seminarium kommer Thies att presentera sin licentiatavhandling Understanding Complex Problems in Healthcare by applying a free-flowing design practice, samt kortfattat diskutera hur hon tillämpar denna kunskap i sitt arbete på Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Föreläsningen kommer att diskutera olika typer av designkompetens som kan tillämpas I en kontext av innovation inom komplexa kontexter, exemplifierat av hälso- och sjukvård. Det som specifikt kommer att tas upp är hur vissa typer av design kan hjälpa till att bättre förstå (snarare än att primärt lösa) problem.

Att det inte bör vara självklart att försöka lösa alla problem som verkar gå att lösa är en diskussion som Thies menar förs alldeles för lite inom hälso- och sjukvårdsutveckling och innovation eftersom många lösningar tenderar att skapa nya problem ur ett mer holistiskt perspektiv.

Seminariet hålls på engelska.

Anna Thies är Industrial designer, Clinical Innovation Fellow at KI & KTH, Senior Health Service Designer, the Center for Innovation, Karolinska University Hospital

Avhandlingen kan laddas ner från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Asu%3Adiva-129710

 

  • Åsa Revenäs  11 oktober, kl 14-15.30 i Engage (LIME, KI)
    Åsa kommer att presentera sitt avhandlingsarbete, som är en beskrivning av samskapandet av en beteendeinriktad web-tjänst för egenvård a fysisk aktivitet vid reuamtoid artrit. Hon kommer att beskriva hur de gick till väga, vilka metoder som användes och vad resultatet blev i de olika stegen av samskapandeprocessen.​

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Hälsoinformatik