Sara Riggare - Utsedd till ledamot i regeringens expertgrupp inom life science

Published 2015-06-18 08:59. Updated 2015-09-15 09:55
Sara Riggare

Expertgruppen ska fungera som ett rådgivande organ för regeringens nationella samordnare inom life science, Anders Lönnberg. 

Länkar

Hälsoinformatik