Organisation och ledning vid LIME

This page in English

Ledningsgrupp

Prefekt

Carl Johan Sundberg

Telefon: 08-524 868 86
E-post: Carl.J.Sundberg@ki.se

Administrativ chef

Åsa Misic

Telefon: 08-123 570 21
E-post: asa.misic@ki.se

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sabine.koch@ki.se

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Professor, senior

Christer Sandahl

Telefon: 08-524 836 18
Enhet: MMC/LEAD
E-post: Christer.Sandahl@ki.se

Professor, senior

Danuta Wasserman

Telefon: 08-524 869 35
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Administration

Centrum/Avdelningar

L-sektionen (CLK - Centrum för Lärande och Kunskap)

HIC - Centrum för Hälsoinformatik

MMC - Medical Management Centrum

CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Enheter

L-sektionen

Learning in health care contexts

MedStat - Enheten för Medicinsk Statistik

UMET - Unit for Medical Education and Technology

MMC

UBE - Enheten för bioentreprenörskap

Forskargrupper

Utbildning

Grundutbildning

Sabine Koch, GUA

Maria Appelgren, administratör MMC

Elisabeth Löfgren, administratör MedStat

Annelie Johnsson, administratör CHE

Marie Lind, administratör HIC

Liisa Olsson, administratör UBE

Forskarutbildning

Tomas Månsson, studierektor för forskarutbildningen
Ingrid Smedberg, handläggare för forskarutbildningen

Studievägledare

Shona McLean

Handläggare utbildningsnämnden

Marie Dokken

Länkar

InstitutionLedningOrganisation