Organisation och ledning vid LIME

This page in English

Ledningsgrupp

Prefekt

Carl Johan Sundberg

Telefon: 08-524 868 86
E-post: Carl.J.Sundberg@ki.se

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sabine.koch@ki.se

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Professor, senior

Danuta Wasserman

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Administration

All administrativ personal på LIME vid varje funktion och deras kontaktuppgifter.

Centrum och enheter

Här hittar du våra centrum och enheter

Forskargrupper

Forskargrupper och gruppledare på LIME

Utbildning

Administratörer, handläggare och utbildningsansvariga

InstitutionLedningOrganisation