Organisation

Ledningsgrupp

Administration

Personal och enheter

Alla KI-anställda och anknutna kan sökas i personalkatalogen.

Det går även att söka fram organisatoriska enheter. I den här länken visas LIME.

Alla med KI-ID har också en personlig profilsida som kan nås genom att söka på personens namn på ki.se

Institutionsrådet

Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller av institutionsövergripande karaktär. Dess funktion är att vara rådgivande och att utgöra ett forum för prefektens förankring av sina beslut. Läs mer på KIs internwebb:

LIMEs institutionsråd består av följande personer:

Mats Brommels, prefekt och ordförande
Pia Hartzell, administrativ chef
Sabine Koch, centrumchef HIC (adjungerad 2015)
Clas Rehnberg (suppleant: Vasilis Hervatis), lärarrepresentant
Cormac McGrath (suppleant: Ann-Kristin Boman), lärarrepresentant
Erik Attoff (suppleant: Maria Appelgren), TA-personal
Liisa Olsson (suppleant: Marie Lind), TA-personal
Sokratis Nifakos (suppleant: Cormac McGrath), Ombud för lika villkor
Sara Tolf (suppleant: Helena Strehlenert), doktorandrepresentant
Petra Åhreus Bäckström, sekreterare

Protokoll från IR finns på Common/LIME-intra

Samverkansgrupp

Protokoll från IR finns på Common/LIME-intra

Lika vilkor/Equal rights

Skyddsombud/Safety delegates

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

VB och VP finns på Common/LIME-intra