Organisation

Ledningsgrupp

Administration

Personal och enheter

Alla KI-anställda och anknutna kan sökas i personalkatalogen.

Det går även att söka fram organisatoriska enheter. I den här länken visas LIME.

Alla med KI-ID har också en personlig profilsida som kan nås genom att söka på personens namn på ki.se

Institutionsrådet

Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller av institutionsövergripande karaktär. Dess funktion är att vara rådgivande och att utgöra ett forum för prefektens förankring av sina beslut. Läs mer på KIs internwebb:

LIMEs institutionsråd består av följande personer:

Mats Brommels, prefekt och ordförande
Pia Hartzell, administrativ chef
Sabine Koch, centrumchef HIC (adjungerad 2015)
Clas Rehnberg (suppleant: Vasilis Hervatis), lärarrepresentant
Cormac McGrath (suppleant: Ann-Kristin Boman), lärarrepresentant
Erik Attoff (suppleant: Maria Appelgren), TA-personal
Liisa Olsson (suppleant: Marie Lind), TA-personal
Sokratis Nifakos (suppleant: Cormac McGrath), Ombud för lika villkor
Sara Tolf (suppleant: Helena Strehlenert), doktorandrepresentant
Petra Åhreus Bäckström, sekreterare

Protokoll från IR finns på Common/LIME-intra

Samverkansgrupp

Protokoll från IR finns på Common/LIME-intra

Lika vilkor/Equal rights

Skyddsombud/Safety delegates

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

VB och VP finns på Common/LIME-intra

Grundutbildning

Institutionens grundutbildningsfrågor hanteras i utbildningsnämnden där grundutbildningsansvarig (GUA) är ordförande. Utbildningsnämnden tar hand om utbildning på grund- och avancerad nivå (fn fyra globala masterprogram, fristående och valbara kurser) samt uppdragsutbildning.

Utbildningsnämnd/Education Committée

Sabine Koch, GUA, ordförande & programdirektor hälsoinformatik / Departmental Director of Education, Chair & programme director health informatics

Madelen Lek, vice ordförande  & programdirektor bioentreprenörskap/ Vice Chair & programme director bioentrepreneurship

Maria Appelgren, tf handläggare i utbildningsnämnden / administrator

Maria Hägglund, studierektor hälsoinformatik / director of studies health informatics

Charlotte Silén, programdirektor medicinsk pedagogik / programmme director medical pedagogy

Terese Stenfors-Hayes, lärarrepresentant / teacher representative

Vibeke Sparring, lärarrepresentant / teacher representative

Niklas Zethraeus, programdirektor hälsoekonomi, policy och management / programme director health economics, policy and management

Rachel Fisher, lärarrepresentant från Institutionen för Medicin - Solna / teacher representative from the Department of Medicine - Solna

Helle Mölsted Alvesson, lärarrepresentant från Institutionen för Folkhälsa / teacher representative from the Department of Public Health

Sonia Acosta, studentrepresentant bioentreprenörskap / student representative bioentrepreneurship

Kontakt: Grundutbildning un@lime.ki.se

Contact: Undergraduate and graduate education un@lime.ki.se