Organisation

Ledningsgrupp

Professor

Carl Johan Sundberg

Telefon: 08-524 868 86
Enhet: Sundberg Carl Johan grupp - Molekylär arbetsfysiologi
E-post: Carl.J.Sundberg@ki.se

Administrativ chef

Karin Wallin Blomberg

Telefon: 08-524 832 45
Enhet: Central administration
E-post: Karin.W.Blomberg@ki.se

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sabine.koch@ki.se

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Professor, senior

Christer Sandahl

Telefon: 08-524 836 18
Enhet: MMC/LEAD
E-post: Christer.Sandahl@ki.se

Professor, senior

Danuta Wasserman

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Forskare

Terese Stenfors-Hayes

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Evaluation Unit (EVAL)
E-post: Terese.Stenfors-Hayes@ki.se

Administration

Samverkansgrupp

Institutionsråd

Centrum

CLK - Centrum för Lärande och Kunskap

HIC - Centrum för Hälsoinformatik

MMC - Medical Management Centrum

CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Enheter

L-sektionen

Enheten för Utvärdering

MedStat - Enheten för Medicinsk Statistik

UME - Enheten för medicinsk pedagogik

MMC

UBE - Enheten för bioentreprenörskap

Forskargrupper

Utbildning

Grundutbildning

Sabine Koch, GUA

Maria Appelgren, administratör MMC

Elisabeth Löfgren, administratör MedStat

Annelie Johnsson, administratör CHE

Marie Lind, administratör HIC

Liisa Olsson, administratör UBE

Forskarutbildning

Tomas Månsson, studierektor för forskarutbildningen
Ingrid Smedberg, handläggare för forskarutbildningen

Studievägledare

Shona McLean

Handläggare utbildningsnämnden

Marie Dokken

Länkar

AdministrationHistoriaInstitutionLedningOrganisation