Organisation

Forskningen och utbildningen vid LIME är organiserad enligt följande:

Sektioner

CLK - Centrum för Lärande och Kunskap

HIC - Centrum för Hälsoinformatik

MMC - Medical Management Centrum

CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Enheter

Enheten för Utvärdering

MedStat - Enheten för Medicinsk Statistik

UBE - Enheten för bioentreprenörskap

UME - Enheten för medicinsk pedagogik

Forskargrupper

Clinical Management

Cultural Medicine

HEPM - Hälso- och sjukvårdssystem och policy

HMEU - Hälsomått och ekonomisk utvärdering

Health Economics and Policy

Health Innovations

Innovativ vård

LEAD - Ledarskap, utvärdering och organisationsutveckling

Learning Environments & Educational Development (LEED)

LET - Laboratory for Emerging Technologies

Medical interaction design studio (MINT)

PROCOME

P2I Care

QRC - Kvalitetsregister Stockholm

Research group Charlotte Silén

SOLIID

 

Ledningsgrupp

Professor

Mats Brommels

Telefon: 08-524 869 30
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: Mats.Brommels@ki.se

Administrativ chef

Pia Hartzell

Telefon: 08-524 863 60
Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Pia.Hartzell@ki.se

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sabine.koch@ki.se

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Universitetslektor

Nabil Zary

Telefon: 08-524 871 29
Enhet: Laboratory for Emerging Technologies (LET)
E-post: Nabil.Zary@ki.se

Professor, senior

Danuta Wasserman

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

 

Samverkansgrupp

Mats Brommels, prefekt, ordförande

Pia Hartzell, administrativ chef

Christer Sandahl, roterande centrumchef

Charlotte Klinga, skyddsombud

Niklas Juth, skyddsombud

Hannele Moisio, SACO-representant

Sokratis Nifakos, ombud för lika villkor

Cormac McGrath, suppleant ombud för lika villkor

Petra Åhreus Bäckström, sekreterare

 

Institutionsråd

Mats Brommels, prefekt

Pia Hartzell, administrativ chef

Sabine Koch, roterande centrumchef

Clas Rehnberg, lärarrepresentant

Vasilis Hervatis, suppleant lärarrepresentant

Cormac McGrath, lärarrepresentant

Ann-Kristin Sandberg, suppleant lärarrepresentant

Erik Attoff, TA-personal

Emma Karlsson, suppleant TA - personal

Liisa Olsson, TA -personal

vakant, suppleant TA-personal

Sokratis Nifakos, likavillkorsombud

Cormac McGrath, suppleant likavillkorsombud

Sara Tolf, doktorandrepresentant

Helena Strehlenert, suppleant doktorandrepresentant

Petra Åhreus Bäckström, sekreterare

 

Forskning

Se respektive centrum / enhet / forskargrupp.

 

Utbildning

Grundutbildning

Vasilis Hervatis, GUA

Maria Appelgren, administratör MMC

Margareta Krook-Brandt, administratör MedStat

Emma Karlsson, administratör CHE

Marie Lind, administratör HIC

Liisa Olsson, administratör UBE

 

Forskarutbildning

Gert Helgesson, studierektor för forskarutbildningen
Ingrid Smedberg, handläggare för forskarutbildningen

 

Administration

Pia Hartzell, administrativ chef
Petra Åhreus Bäckström, prefektassistent

Ekonomi

Tanja Viekhova, redovisningsansvarig
Ernesto Moutafov, ekonomiadministratör
Pia Persson, ekonomiadministratör

Personal, HR

Therese Wahlström, personalhandläggare

Henrik Lidman, personaladministratör
Eva Ohlsson, personaladministratör

IT

Ludvig Andersson, IT-samordnare
Erik Attoff, IT-tekniker

Kommunikation och webb

Marie Dahlberg, vik. kommunikatör, huvudwebbredaktör
Maja Hallerfors, kommunikatör, huvudwebbredaktör
Therese Wahlström, biträdande huvudwebbredaktör

Arkiv och registratur

Arnold Lindman, vik. arkivarie
Maja Hallerfors, arkivarie

Länkar

AdministrationHistoriaInstitutionLedningOrganisation