Organisation

Centrum

CLK - Centrum för Lärande och Kunskap

HIC - Centrum för Hälsoinformatik

MMC - Medical Management Centrum

CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Enheter

Enheten för Utvärdering

MedStat - Enheten för Medicinsk Statistik

UBE - Enheten för bioentreprenörskap

UME - Enheten för medicinsk pedagogik

Forskargrupper

Clinical Management

Cultural Medicine

Hälso- och sjukvårdssystem och policy

Hälsomått och ekonomisk utvärdering

Health Economics and Policy

Health Innovations

Innovativ vård

LEAD - Ledarskap, utvärdering och organisationsutveckling

Learning Environments & Educational Development (LEED)

LET - Laboratory for Emerging Technologies

PROCOME

Pedagogical encounters in health care

QRC - Kvalitetsregister Stockholm

SOLIID

Ledningsgrupp

Prefekt

Mats Brommels

Telefon: 08-524 869 30
Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Mats.Brommels@ki.se

Administrativ chef

Pia Hartzell

Telefon: 08-524 863 60
Enhet: LIME administration
E-post: Pia.Hartzell@ki.se

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sabine.koch@ki.se

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Professor, senior

Christer Sandahl

Telefon: 08-524 836 18
Enhet: MMC/LEAD
E-post: Christer.Sandahl@ki.se

Professor, senior

Danuta Wasserman

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Forskare

Terese Stenfors-Hayes

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Evaluation Unit (EVAL)
E-post: Terese.Stenfors-Hayes@ki.se

Samverkansgrupp

Mats Brommels, prefekt, ordförande

Pia Hartzell, administrativ chef

Christer Sandahl, roterande centrumchef

Charlotte Klinga, skyddsombud

Niklas Juth, skyddsombud

Hannele Moisio, SACO-representant

Sokratis Nifakos, ombud för lika villkor

Cormac McGrath, suppleant ombud för lika villkor

Petra Åhreus Bäckström, sekreterare

Institutionsråd

Mats Brommels, prefekt

Pia Hartzell, administrativ chef

Sabine Koch, roterande centrumchef

Clas Rehnberg, lärarrepresentant

Vasilis Hervatis, suppleant lärarrepresentant

Cormac McGrath, lärarrepresentant

Ann-Kristin Sandberg, suppleant lärarrepresentant

Erik Attoff, TA-personal

Maria Appelgren, suppleant TA - personal

Liisa Olsson, TA -personal

Marie Lind, suppleant TA-personal

Sokratis Nifakos, likavillkorsombud

Cormac McGrath, suppleant likavillkorsombud

doktorandrepresentant

suppleant doktorandrepresentant

Petra Åhreus Bäckström, sekreterare

Forskning

Se respektive centrum / enhet / forskargrupp.

Utbildning

Grundutbildning

Sabine Koch, GUA

Maria Appelgren, administratör MMC

Elisabeth Löfgren, administratör MedStat

Annelie Johnsson, administratör CHE

Marie Lind, administratör HIC

Liisa Olsson, administratör UBE

Forskarutbildning

Tomas Månsson, studierektor för forskarutbildningen
Ingrid Smedberg, handläggare för forskarutbildningen

Administration

Pia Hartzell, administrativ chef
Petra Åhreus Bäckström, prefektassistent

Ekonomi

Tanja Viekhova, redovisningsansvarig
Ernesto Moutafov, ekonomiadministratör
Pia Persson, ekonomiadministratör

Personal, HR

Therese Wahlström, personalhandläggare

Helena Ourir, personaladministratör
Eva Ohlsson, personaladministratör

IT

Ludvig Andersson, IT-samordnare
Erik Attoff, IT-tekniker

Kommunikation och webb

Marie Dahlberg, vik. kommunikatör, huvudwebbredaktör
Maja Hallerfors, kommunikatör, huvudwebbredaktör (föräldraledig)
Therese Wahlström, biträdande huvudwebbredaktör

Arkiv och registratur

Arnold Lindman, vik. arkivarie
Maja Hallerfors, arkivarie

Länkar

AdministrationHistoriaInstitutionLedningOrganisation