Om CLK

This page in English

Vision och Mål

CLK skall, genom stöd, utveckling och forskningsanknytning, utgöra KI:s strategiska instrument för pedagogisk innovation och excellent utbildning.

CLK:s mål är att:

  • Bygga en kritisk massa av god pedagogisk kompetens inom organisationen
  • Bidra till pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling av utbildningarna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid KI
  • Utveckla, tillgängliggöra och sprida kunskap om vad som visat sig bäst gynna lärande för studenter, doktorander och lärare/personal

 

CLK Styrgrupp

Professor/distriktsläkare

Gunnar Nilsson

Telefon: 08-524 887 62
Enhet: Sektionen för allmänmedicin
E-post: Gunnar.Nilsson@ki.se

Prefekt

Mats Brommels

Telefon: 08-524 869 30
Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Mats.Brommels@ki.se

studentrepresentanter från MF och OF

Adjungerad

Professor/övertandläkare

Anders Gustafsson

Telefon: 08-524 883 31
Enhet: Avdelning 3
E-post: anders.gustafsson@ki.se

Handläggare

Samordnare

Maya Petren

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se

CLK Ledningsgrupp

Samordnare/ordförande ledningsgruppen:

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

 

Avdelningschef, bitr

Malin Essén

Telefon: 08-524 840 30
Enhet: Forskningsnära tjänster
E-post: Malin.Essen@ki.se

Adjungerade

Forskare

Terese Stenfors-Hayes

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Evaluation Unit (EVAL)
E-post: Terese.Stenfors-Hayes@ki.se

Centrumadministratör

Personaladministratör

Helena Ourir

Telefon: 08-524 865 35
Enhet: LIME administration
E-post: helena.ourir@ki.se

LärarePedagogikStatistik