Kontaktuppgifter för Co-Care forskningsprogrammet

Projektansvarig

Projektkoordinator

Postdoc

Helena Hvitfeldt

Telefon: 08-524 837 83
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se

Medverkande

Postdoc

Carolina Wannheden

Telefon: 08-524 839 34
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: Carolina.Wannheden@ki.se

Postdoc

Åsa Revenäs

Telefon: 08-524 800 00
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: Asa.Revenas@ki.se

Forskare

Johan Hansson

Enhet: MMC/LEAD
E-post: johan.l.hansson@ki.se

Forskarstuderande

Emma Granström

Enhet: MMC/SOLIID
E-post: emma.granstrom@ki.se

Anknuten

David Ebbevi

E-post: david.ebbevi@ki.se

Forskningsassistent

Marie Dahlberg

Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: marie.dahlberg@ki.se

Forskningsassistent

Elena Eftimovska

Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: elena.eftimovska@ki.se

Professor/specialistläkare

Per Svenningsson

Enhet: Neuro Svenningsson
E-post: Per.Svenningsson@ki.se

Doktorand

Sara Riggare

Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sara.riggare@ki.se

Forskare

Ulrica von Thiele Schwarz

Telefon: 08-524 836 28
Enhet: MMC/PROCOME
E-post: ulrica.schwarz@ki.se

Universitetslektor

Monica Nyström

Telefon: 08-524 836 20
Enhet: MMC/SOLIID
E-post: Monica.Nystrom@ki.se

Professor

John Ovretveit

Telefon: 08-524 839 35
Enhet: Medical Management Centrum
E-post: John.Ovretveit@ki.se

Anna Essén, docent, Handelshögskolan

Mats Engwall, professor, KTH