Kontakt LIME

Välkommen till LIME, Karolinska Institutet, Campus Solna

 

 

 

 

 

 

 

Widerströmska huset

Kontaktuppgifter

Besöks- och leveransadress: Tomtebodavägen 18A, plan 3-5, Widerströmska huset, KI campus Solna. 

NASP finns på Granits väg 4

Delar av CLK finns på Berzelius väg 3.

Postadress: 

Karolinska Institutet

LIME

Att: [Mottagarens namn]

Tomtebodavägen 18 A

171 77 STOCKHOLM

 

E-post: fornamn.efternamn@ki.se

Telefon: Direktnummer eller via växel 08-524 800 00

All personal vid KI har en egen profilsida med kontaktuppgifter som kan sökas fram via sökrutan uppe i högra hörnet. 

 

Det går även att kontakta LIME på info@lime.ki.se

LIME

Mats Brommels, prefekt

Pia Hartzell, administrativ chef

Administration

Ekonomi: Ekonomi@lime.ki.se

HR: hr@lime.ki.se

IT: helpdesk@lime.ki.se

Arkiv och registratur: arkiv@lime.ki.se

Kommunikation och media: info@lime.ki.se

 

Kontaktuppgifter till centrum och enheter

Centrum för kreativt lärande, CLK

Centrum för hälsoinformatik, HIC 

Medical Management centrum, MMC

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP

Enheten för bioentreprenörskap, UBE

Enheten för utvärdering

Enheten för medicinsk statistik, Medstat

Enheten för medicinsk pedagogik, UME