Innovativ vård

This page in English

Forskargruppen Innovativ vård består av ett tjugotal medarbetare som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom vårdvetenskap. 

Vi studerar patienter och anhörigas erfarenheter av cancer, hiv och andra potentiellt livshotande och ofta långvariga sjukdomstillstånd, längs hela sjukdomsförloppet - från risk via diagnos och behandling till palliativ vård och vård i livets slutskede.

Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i vår forskning är upplevelsen som den mest grundläggande källan till ny kunskap inom området. Vi tillämpar bland annat upplevelsebaserad co-design (influerad av Bate och Robert, 2006) för att utforma och påverka förändringar i hälso- och sjukvården.

Stor vikt läggs vid att implementera forskningsresultaten. Detta görs genom att koppla samman forskning, utbildning och praxis, samt genom tvärvetenskapliga samarbeten. Vi arbetar tillsammans med nationellt och internationellt välrenommerade forskare, ofta interdisciplinärt med biovetenskap, samhällsvetenskap, konst och design. För att bättre kunna stödja implementering av forskning i praxis forskar vi också kring organisatorisk förståelse, kunskapsutveckling och förändringsarbete.

Nyheter

Forskargruppen

​​Forskargruppsledare 

Professor

Carol Tishelman

Telefon: 08-524 837 44
Enhet: MMC/Innovativ vård
E-post: Carol.Tishelman@ki.se

Universitetslektor

Lars E Eriksson

Telefon: 08-524 838 31
Enhet: MMC/Innovativ vård
E-post: Lars.Eriksson@ki.se

 

Forskargruppsmedlemmar

Jane E BallForskarstuderande
Kerstin BelqaidDoktorand, Forskarstuderande
Britt-Marie BernhardsonProjektledare
Lars E ErikssonUniversitetslektor
Anna ForsbergProjektsamordnare
Ida GoliathPostdoc
Malin HenrikssonDoktorand, Forskarstuderande
Therese JohanssonForskningsassistent
Helena KjellgrenForskarstuderande
Max KleijbergForskarstuderande
Maria Lindberg ReiniusForskarstuderande
Rikard LindqvistProjektsamordnare
Olav LindqvistProjektledare
Sara RunesdotterStatistiker
Sophia SavageProjektledare
Lena SharpAnknuten
Lisa Smeds AleniusForskarstuderande
Carol TishelmanProfessor
Catarina WidmarkAnknuten
 Lena Kroik                                                              Forskarstuderande (Umeå Universitet)

​Projekt

DöBra

Genom att arbeta förebyggande med ett folkhälsoperspektiv vill forskargruppen utveckla kompetens och stärka individer, familjer och personal för att bättre kunna hantera frågor som rör livets slutskede. Läs en intervju med Carol Tishelman.

Swe-ACP

ACP står för Advance Care Planning och är ett strukturerat sätt att dokumentera önskemål kring kommande vård i livets slutskede. Syftet med Swe-ACP är att minska onödigt lidande i samband med död, döende och sorg genom utveckling och testning av systematiska tillvägagångssätt för att främja diskussioner kring värderingar och prioriteringar i livets slutskede. (del av DöBra-programmet)

Kartläggning av prediagnostiska hälsoförändringar

I studien undersöks hur subjektiva upplevelser kan länkas till kliniska, metabola och molekylära förändringar, för att underlätta tidigt upptäckt av lungcancer (Symptom descriptors project). Tishelman, Henoch, O. Lindqvist et al. Finansierad av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, ALF, Centrum för Vårdvetenskap.

SOL-projektet

I SOL-projektet undersöker vi hur personer med cancer kan uppleva att deras smak och luktsinnen påverkas i olika stadier av sjukdomen. Vi relaterar också dessa besvär till andra symptom, välbefinnande och matintag. Forskare: Britt-Marie Bernhardson (PI), Kerstin Belqaid (doktorand), Carol Tishelman (prof), Ylva Orrevall (PhD) och Eva Månsson Brahme (PhD).

RN4CAST

Projektet Registered Nurse Forecasting in Europe (RN4CAST) var ett multinationellt projekt med 16 deltagande länder som syftade till att bidra till nya innovativa sätt att bedöma behovet av vårdpersonal. Läs mer

Seminariedokumentation

DöBra-dagen, 24 augusti 2016

Design in academic health care, 10 Dec 2015 (English)

Innovativ vård i media

Du gör skillnad, Vårdfokus nr 12, 2016

Nya vården lyssnar också på patienten, Hufvudstadsbladet, sid. 4, 2016-02-06

"Vi ska inte kopiera USA", Dagens Industri, 2015-03-23

Ny syn på patienten behövs, Karolina nr 1, 2015

Professur betalas av investmentbolag, Vårdfokus, 2014

Lena Sharp om hur vi kan förbättra vårdprocesserna, Cancervården nr. 4, 2014

Investorfinansierad professor i vårdforskning utsedd vid Karolinska Institutet, KI Nyheter, 2014-11-19

Nyutnämnd professor vill överbrygga gränser mellan vård och omsorg, LIFE-time, 2014-11-19

Årets Lärardag ser in i framtiden, KIBladet nr. 3, 2014

Ny studie - färre sjuksköterskor ger ökad risk att avlida efter operation, KI, 2014-02-25

Fler och högutbildade sjuksköterskor minskar risken för dödsfall efter kirurgi, KI, 2014-02-26

Färgstark forskare sticker ut hakan, Omvärldsmagasinet nr. 5, s. 6-7, 2008 

DöBra i media

Bingo gör döden mindre dramatisk, Mitt i Söderort, 2016-11-30

I huvudet på en forskare, Cancervården nr 3, 2016

Hur skulle du vilja ha det i livets slutskede, Demensforum nr 3, 2016

Carol Tishelman - vård i livets slutskede, KI, 2015-11-12

Prata om döden!, Livet & Döden, Danderyds församlings tidskrift Livet nr. 3, 2015

Forskare med döden på agendan, Dagens Industri, 2015-07-09

Doktorand och renägare från Borgafjäll, Omvårdnadsmagasinet nr. 2, s. 6-9, 2015

Carol Tishelman vill att vi pratar om döden, DöBra forskarporträtt, 2015-03-15

DöBra Café lockade många besökare, Stockholms Sjukhem, 2014-10-30

Valda publikationer

Beyond the visual and verbal: Using participant-produced photographs in research on the surroundings for care at the end-of-life.
Tishelman C, Lindqvist O, Hajdarevic S, Rasmussen B, Goliath I
Soc Sci Med 2016 Nov;168():120-129

The role of illness perceptions in adherence to surveillance in patients with familial adenomatous polyposis (FAP).
Eriksson L, Fritzell K, Rixon L, Björk J, Wettergren L
Psychooncology 2016 Jun;25(6):699-706

Going public: reflections on developing the DöBra research program for health-promoting palliative care in Sweden.
Lindqvist O, Tishelman C
Prog Palliat Care 2016 Jan;24(1):19-24

Motivators and barriers for HIV testing among men who have sex with men in Sweden.
Persson K, Berglund T, Bergström J, Eriksson L, Tikkanen R, Thorson A, et al
J Clin Nurs 2016 Dec;25(23-24):3605-3618

A longitudinal study of changing characteristics of self-reported taste and smell alterations in patients treated for lung cancer.
Belqaid K, Tishelman C, McGreevy J, Månsson-Brahme E, Orrevall Y, Wismer W, et al
Eur J Oncol Nurs 2016 Apr;21():232-41

Room for Death--International museum-visitors' preferences regarding the end of their life.
Lindqvist O, Tishelman C
Soc Sci Med 2015 Aug;139():1-8

Opening the doors a crack wider: palliative care research data in the public domain.
Lindqvist O, Rasmussen B, Fürst C, Tishelman C,
BMJ Support Palliat Care 2016 Mar;6(1):113-5

InnovationPalliativ vård