Innovativ vård

This page in English
En DöBra idé - Sophia Savage arbetar med en kortlek som ska få människor att prata mer om vad som är viktigt för dem i livets slutskede. Läs mer...
Max Kleijberg är vår nyregistrerade doktorand som utforskar hur barn och gamla kan mötas och diskutera frågor kring döden (Intervju på engelska). Lär mer...
 Design in academic health care, 10 Dec 2015 (English) - Watch the filmed symposium

Innovativ vård - what we do

Forskargruppen Innovativ vård består av ett 20-tal medarbetare som bedriver forskning inom vårdvetenskap genom tvärvetenskapligt samarbete och vi lägger stor vikt vid att implementera forskningsresultaten. Vi gör detta bland annat genom att koppla samman forskning, utbildning och praxis.

Vi arbetar tillsammans nationellt och internationellt välrenommerade forskare för att undersöka frågeställningar med vårdvetenskaplig relevans ofta interdisciplinärt med biovetenskap, samhällsvetenskap och konst och design. Vi studerar erfarenheter av olika aspekter av cancer, hiv och andra potentiellt livshotande och ofta långvariga sjukdomstillstånd, längs hela sjukdomsförloppet från risk via diagnos och behandling till palliativ vård och vård i livets slutskede.

Ett särskilt fokus för vårt nuvarande arbete är relaterat till vård i livets slutskede och palliativ vård. Vi har tydligt breddat vår definition av palliativ vård från att vara cancerspecifik och främst inriktad på palliativ specialistvård till ett mer folkhälsobaserat perspektiv för att medverka till en jämn och hög kvalitet av vården i livets slutskede oberoende av diagnos och var i landet man vårdas. Andra projekt fokuserar på livskvalitet och sjukdomsrelaterad stigmatisering hos personer som lever med hiv och andra smittsamma sjukdomar. Vi använder också överbryggande hälsovetenskaplig forskning för att integrera den biologiska och upplevda kroppen, till exempel i projekt om tidiga symptom och biomarkörer vid lungcancer. För att bättre kunna stödja implementering av forskning i praxis forskar vi också kring organisatorisk förståelse, kunskapsutveckling och förändringsarbete.

En gemensam teoretisk och metodologisk nämnare i vår forskning är ett fokus på upplevelser som på den mest grundläggande nivå innebär att man använder den kunskap som härrör från olika intressenter och intressegruppers erfarenheter för att generera ny kunskap. Vi tillämpar också denna kunskap bland annat genom upplevelsebaserad co-design (influerad av Bate och Robert (2006)) för att utforma och påverka förändringar i hälso- och sjukvården.

Forskargruppen

Forskargruppsledare (delad med Lars E Eriksson)

Professor

Carol Tishelman

Telefon: 08-524 837 44
Enhet: MMC/Innovativ vård
E-post: Carol.Tishelman@ki.se

Forskargruppsledare (delad med Carol Tishelman)

Universitetslektor

Lars E Eriksson

Telefon: 08-524 838 31
Enhet: MMC/Innovativ vård
E-post: Lars.Eriksson@ki.se

Forskargruppsmedlemmar

Jane E Ball forskarstuderande
Kerstin Belqaid forskarstuderande
Britt-Marie Bernhardson postdoc
Ida Carlander postdoc
Malin Henriksson forskningsassistent
Helena Kjellgren forskarstuderande
Max Kleijberg projektassistent
Maria Lindberg forskarstuderande
Olav Lindqvist projektsamordnare
Rikard Lindqvist postdoc
Ylva Orrevall anknuten
Sara Runesdotter statistiker
Sophia Savage projektsamordnare
Lena Sharp forskare
Lisa Smeds Alenius forskarstuderande
Catarina Widmark anknuten

​Projekt

  • DöBra: genom att arbeta förebyggande med ett folkhälsoperspektiv vill forskargruppen utveckla kompetens och stärka individer, familjer och personal för att bättre kunna hantera frågor som rör livets slutskede. Läs en intervju med Carol Tishelman.
  • Swe-ACP: Syftet med Swe-ACP är att minska onödigt lidande i samband med död, döende och sorg genom utveckling och testning av systematiska tillvägagångssätt för att främja diskussioner kring värderingar och prioriteringar om val i livets slutskede, före det att döden är nära förestående. (del av DöBra-programmet)
  • Kartläggning av prediagnostiska hälsoförändringar: länkning av subjektiva upplevelser med kliniska, metabola och molekylära förändringar för att underlätta tidigt upptäckt av lungcancer (Symptom descriptors project): Tishelman, Henoch, O. Lindqvist et al. Finansierad av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, ALF, Centrum för Vårdvetenskap.
  • SOL-projektet: Vi undersöker hur personer med cancer kan uppleva att deras smak och luktsinnen påverkas i olika stadium av cancersjukdomen. Vi relaterar också dessa besvär till andra symptom, välbefinnande och matintag.
  • RN4CAST: R. Lindqvist, Tishelman et al. Finansierad av EU 7th Framework, National post-graduate research school for health care sciences, Centrum för Vårdvetenskap.

Senaste nytt

Watch the filmed symposium- Design in academic health care, 10 December 2015 (in English)

Innovativ vård i media

Nya vården lyssnar också på patienten, Hufvudstadsbladet sid. 4, 2016-02-06

”Vi ska inte kopiera USA”, Dagens Industri, 2015-03-23

Kan vi lösa knutarna och förbättra vårdprocesserna är vinsterna stora. Ineffektiv sjukvård är mycket kostsam. Cancervården nr. 4, 2014

Investorfinansierad professor i vårdforskning utsedd vid Karolinska Institutet, 2014-11-19

Nyutnämnd professor vill överbrygga gränser mellan vård och omsorg, LIFE-time.se, en e-tidning från de forskande läkemedelsföretagen, 2014-11-19

Årets Lärardag ser in i framtiden, KIBladet nr. 3, 2014

Färre sjuksköterskor - ökad risk att avlida efter operation

Fler och högutbildade sjuksköterskor minskar risken för dödsfall efter kirurgi, Carol Tishelman, RN4CAST, 2014-02-26

Färgstark forskare sticker ut hakan, Omvärldsmagasinet nr. 5, 2008 s. 6-7

DöBra i media

 Hur skulle man vilja ha det i livets slutskede. Demensforum nr 3-2016

Vård i livets slutskede, 2015-11-12

Prata om döden!, Livet & Döden, Danderyds församlings tidskrift Livet nr. 3 2015

Forskare med döden på agendan, Dagens Industri 2015-07-09

Doktorand och renägare från Borgafjäll, Lena Kroik publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr. 2 2015, s. 6-9

Carol Tishelman vill att vi pratar om döden, DöBra forskarporträtt, 2015-03-15

DöBra Café lockade många besökare, Carol Tishelman och Olav Lindqvist, Stockholms Sjukhem, 2014-10-30

Palliativ vård