Hälsomått och ekonomisk utvärdering

This page in English

Hälsoekonomi kan definieras som tillämpningen av ekonomiska teorier och metoder på hälsa och hälso- och sjukvård.

Mätning och värdering av hälsotillstånd är väsentliga i studier av befolkningens hälsa och ojämlikhet i hälsa samt i ekonomisk utvärdering. EQ-5D-instrumentet används som hälsomått i flera av forskargruppens olika projekt. 

Ekonomisk utvärdering innebär en jämförelse av kostnader och intäkter från alternativ användning av resurser och brukar klassificeras som kostnads-intäktsanalyser eller kostnadseffektivitetsanalyser. Syftet med ekonomiska utvärderingar är att bedöma vilket "värde för pengarna" olika program och interventioner inom hälso- och sjukvården kan ge. 

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Forskare

Kristina Burström

Enhet: MMC/Hälsomått och ekonomisk utvärdering
E-post: Kristina.Burstrom@ki.se

Forskargruppsmedlemmar

För mer information om forskargruppsmedlemmarna, se vår engelska sida.

Ann-Charlotte EgmarAnknuten
Emelie HeintzPostdoc
Evalill NilssonAnknuten
Jenny BergAnknuten
Jonas LundkvistAnknuten
Kristina BurströmForskare
Martin SkeppholmAnknuten
Mimmi ÅströmForskarstuderande
Ola RolfsonAnknuten
Olivia ErnstssonForskarstuderande
Peter LindgrenAnknuten
Shaofan ChenStipendiat
Sophie LangenskiöldAnknuten
Sun SunAnknuten
Vibeke SparringUtbildningssamordnare
Xuanxuan WangAnknuten
Yaqin ZhongAnknuten

Forskargruppen är knuten till Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning vid Stockholms läns landstings sjukvårdsområde och samarbetar med forskargruppen Equity and Health Policy vid Institutionen för folkhälsovetenskap samt med Enheten för jämlik och jämställd hälsa vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landstings sjukvårdsområde.

Pågående projekt

Forskargruppens medlemmar är delaktiga i flertalet forskningsprojekt.

Utvalda publikationer

Rapporter

Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2014.
Burström B, Burström K, Corman D
Stockholm: Stockholms läns landsting, 2014. Rapport 2014:3

Utveckling av EQ-5D-Y - en barnvänlig version av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D 
Burström K, Egmar AC, Sun S, Eriksson M, Svartengren M
Stockholm: Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2010. Rapport 2010:22

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län
Burström B, Schultz A, Burström K, Fritzell S, Irestig R, Jensen J, Lynöe N, Martilla A, Sun S
Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Enheten för Hälsoekonomi, 2007. Rapport 2007:5

Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D - en introduktion
Henriksson M, Burström K
Läkartidningen 2006;103:1734-39.

Vetenskapliga publikationer

Nedan finner ni ett dokument med 2015-års publikationer.

Swedish experience-based value sets for EQ-5D health states.
Burström K, Sun S, Gerdtham U, Henriksson M, Johannesson M, Levin L, et al
Qual Life Res 2014 Mar;23(2):431-42

Diabetes duration and health-related quality of life in individuals with onset of diabetes in the age group 15-34 years - a Swedish population-based study using EQ-5D
Sparring V, Nyström L, Wahlström R, Jonsson PM, Ostman J, Burström K
BMC Public Health. 2013 Apr 22;13(1):377

Development of the EQ-5D-Y: a child-friendly version of the EQ-5D
Wille N, Badia X, Bonsel G, Burström K, Cavrini G, Devlin N, Egmar AC, et al
Qual Life Res. 2010 Aug;19(6):875-86

Health-related quality of life 10 years after intracranial aneurysm rupture: a retrospective cohort study using EQ-5D
von Vogelsang AC, Burström K, Wengström Y, Svensson M, Forsberg C
Neurosurgery. 2013 Mar;72(3):397-405

Does income-related health inequality change as the population ages? Evidence from Swedish panel data.
Islam M, Gerdtham U, Clarke P, Burström K
Health Econ 2010 Mar;19(3):334-49

Finansiärer

Stockholms läns landsting; EuroQol Foundation; Vårdalsstiftelsen; FORTE; National Nature Science Foundation of China; Hjärt-lungfonden;Vinnvård; EU Programme for Employment and Social Innovation; Chinese Scholarship Council; Nantong University, China.

FolkhälsovetenskapHälsoekonomiJämställdhet