Grundläggande högskolepedagogik - som campuskurs eller på distans

This page in English

Sedan 2010 har över 550 av KI:s lärare har tagit UME:s kurs i Grundläggande Högskolepedagogik, antingen på campus eller på distans. Kursen hjälper deltagarna att få en djupare förståelse av pedagogik och lärande i teori och praktik.

Alla som undervisar eller handleder KI:s studenter kan gå kursen i Grundläggande Högskolepedagogik. Kursen kan tas både på campus eller på distans som en webbkurs. På så sätt kan lärarna välja ett alternativ som passar just deras behov och scheman.

Majoriteten av deltagarna är nöjda med kursen Grundläggande Högskolepedagogik - hela 86% av deltagarna upplever kursen som givande (5 eller 6 på en skala mellan 1-6, kurser mellan 2010-2014). Kursdesignens flexibilitet uppskattas liksom möjligheten att läsa tillsammans med andra gruppmedlemmar.

Lärare och handledare från alla 22 KI institutioner deltar i kursen, vilket ger en fantastisk möjlighet att läsa tillsammans med kollegor som har olika erfarenheter och bakgrunder. Bland deltagarna finns det till exempel läkare, forskare, sjuksköterskor, bibliotekarier och doktorander. Institutionerna med de flesta kursdeltagarna sedan 2010 är

  • Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (60 deltagare)
  • Institutionen för Klinisk neurovetenskap (40 deltagare)
  • Institution för Medicin, Solna (40 deltagare)

En central aspekt i kursen är studentcentrerat lärande vilket är ett nytt och välkommet koncept för många deltagare.

Viktigast för mig har varit att ändra perspektiv, att styra om fokus från vad jag gör för att lära ut, till vad studenten gör för att lära sig (deltagare vårterminen 2010)

Kursen ger deltagarna nya insikter i pedagogikens teori och praktik – även de som redan har undervisat i flera år får nya perspektiv och idéer. Många deltagare uppskattar den teoretiska bakgrunden om pedagogik och undervisning vilken de får under kursen. Grundläggande Högskolepedagogik anses som ett välkommet tillfälle att diskutera kring undervisning och lärande med kollegor från olika delar av KI.

Detta har varit en fantastisk ”eye-opener” för mig som har undervisat i många år utan någon vidare kunskap om pedagogik! (deltagare hösttermin 2012)

Länkar

LärandePedagogik