Forskning på LIME

På LIME bedrivs forskning inom många spännande områden såsom medicinsk pedagogik, informatik, management, etik, suicidprevention och bioentreprenörskap.