Etik i praktiken

Syftet med webbsidan är att:

 • Underlätta kontakten och kommunikationen mellan etikgrupper, personer med ett särskilt intresse och ansvar för etikfrågor i hälso- och sjukvården och andra aktörer.
 • Erbjuda en kontinuerlig och bred omvärldsbevakning i relation till etiska problem och frågeställningar som vanligen uppstår i en klinisk vardag.
 • Erbjuda länkar och information om lagens och regelverkets etiska krav.
 • Informera om ny kunskap och om relevanta etikkurser, etikseminarier och etikkonferenser.

 

Kontaktperson: Ordförande i nationella etiknätverket och senior rådgivare inom etik Marie Chenik, KI, LIME, CHE tel. 073 978 91 95, marie.chenik@ki.se

Aktuellt

 • Information och inbjudan till kursen i medicinsk etik för ST-läkare i november finns här.
 • Anmäl dig till den nationella prioriteringskonferensen i Kalmar 23-25 oktober! Årets tema för den nionde konferensen är ”Vårdens prioriteringar – union eller konflikt?”. Bland annat kommer en session att handla om ”Etikkommittéer och etiska vägledare – vilken roll kan de spela i prioriteringsarbetet?”  Se preliminärt program och anmälningslänk här.
 • Information och inbjudan till kursen ”De nödvändiga samtalen” för läkare som ges i Stockholm den 14-15 juni i samarbete med oss på Lime/CHE Karolinska Institutet Stockholm finns här.
 • Region Jönköping arrangerar en Nationell konferens 30-31 maj: Tillsammans för en god och jämlik hälsa. Etikrådet i Jönköping har initierat/medverkar i två seminarier, ett om mänskliga rättigheter respektive ”etik vårdens vardag” där vi beskriver vår nya etikombudsutbildning. Läs mer här.
 • Aktuella konferenser, kurser och seminarier finns samlade här.

 

Omvärldsbevakning

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

Januari 2017

Hösten 2016

Länkar om etik

Allmänna länkar om etik

Lokala etikgrupper

Nationella etiknätverket

Vad vill Etiknätverket?

 • Samla kontaktuppgifter och sprida information om etikgrupper i hälso- och sjukvården.
 • Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan etikgrupper. Sprida goda exempel och tipsa om verktyg för etikarbetet i hälso- och sjukvård.
 • Erbjuda personer med ett särskilt ansvar för etiken i hälso- och sjukvården en möjlighet till en dialog kring kliniska och praktiska etikfrågor.
 • Påverka etikarbetets kvalité inom hälso- och sjukvården genom att samla och sprida kunskap.
 • Arbeta för att debatten kring etiska frågor uppnår en högre nivå och en större spridning.

 

Vad är och vad gör Etiknätverket?

Nationella etiknätverket bildades 2004 på Karolinska Sjukhuset vid en träff med landets etiksamordnare och medlemmar i etikgrupper. Etiknätverket består av personer med ansvar för och engagemang i etikarbete inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Etiknätverkets målgrupp är i första hand medlemmar i lokala etikgrupper på sjukhus- och landstingsnivå samt medlemmar i andra grupper med fokus på etikfrågor inom området hälso- och sjukvård.

Etiknätverket har en ordförande och ett arbetsutskott.

Etiknätverkets ordförande gör en kontinuerlig omvärldsbevakning, sprider ny information till medlemmarna, tar emot anmälan om ny medlem, håller medlemslistan uppdaterad och svarar på frågor från medlemmar och andra.

Etiknätverket anordnar en konferens varje år i november.

Inbjudan till en endagskonferens gick första gången ut från Karolinska Sjukhuset november 2004. Sedan dess har årligen i november hållits en endagskonferens. Arrangemangen genomförs enligt ”stafettmodell”, det vill säga att något sjukhus eller landsting varje gång frivilligt tar på sig att vara medarrangör. Ansvaret för konferensen vilar på arbetsutskottet och medarrangörerna.

Läs mer om alla tidigare konferenser och om programmet för årets konferens den 14 november 2016. Se presentationerna och rapporten från konferensen nedan:

CHE

Barnetikrådet

Vårdetiska rådet

Etikon 1

Etikon 2

Rapport

 

Presentation för SKL (Avdelningen för vård och omsorg 23/1) 2017.

Etiknätverket genomförde 2015 en kartläggning av etikgrupperna på landstings- och regionnivå.

Etiknätverket har en webbsida från november 2016.

Organiserat etikarbete

En kvalitativ och kvantitativ studie