Etik i praktiken

Kontaktperson: Ordförande i nationella etiknätverket och senior rådgivare inom etik Marie Chenik, KI, LIME, CHE tel. 073 978 91 95, marie.chenik@ki.se

 

Syftet med webbsidan är att:

 • Underlätta kontakten och kommunikationen mellan etikgrupper, personer med ett särskilt intresse och ansvar för etikfrågor i hälso- och sjukvården och andra aktörer.
 • Erbjuda en kontinuerlig och bred omvärldsbevakning i relation till etiska problem och frågeställningar som vanligen uppstår i en klinisk vardag.
 • Erbjuda länkar och information om lagens och regelverkets etiska krav.
 • Informera om ny kunskap och om relevanta etikkurser, etikseminarier och etikkonferenser.

Aktuella händelser

 • DNS - De nödvändiga samtalen. En tvådagars kurs för läkare som hålls på KI i Stockholm 4-5 juni 2018. Läs mer här.

 • Aktuella konferenser, kurser och seminarier i utlandet finns samlade här.

Aktuella frågor

Digitalisering i vården

Etisk bedömning av nya metoder

Fosterdiagnostik

Genredigering

Obeprövade metoder

Organ- och vävnadsdonation

Prioritering

Sena aborter

Styrmodeller

Omvärldsbevakning

November 2017

Oktober 2017

September 2017

Juli - Augusti 2017

Våren 2017

Hösten 2016

Länkar om etik

Nationella och internationella organisationer

Lokala etikgrupper

Litteratur om etik

 

Enkät Nationella etiknätverket

Tidigare i höstas skickade vi en enkät till alla medlemmar i Nationella etiknätverket. Här finns nu resultat och en analys av Marie Chenik att läsa.

Vill du bli medlem i Nationella etiknätverket?

Kontakta ordförande Marie Chenik, marie.chenik@ki.se

 

Rapport från och utvärdering av Nationella etiknätverkets årliga konferens finns här.

Mer information och presentationer från årets konferens

Nationella etiknätverket

Vad vill Etiknätverket?

 • Samla kontaktuppgifter och sprida information om etikgrupper i hälso- och sjukvården.
 • Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan etikgrupper och enskilda personer. Sprida goda exempel och tipsa om verktyg för etikarbetet i hälso- och sjukvård.
 • Erbjuda personer med ett särskilt ansvar för etiken i hälso- och sjukvården en möjlighet till en dialog kring kliniska och praktiska etikfrågor.
 • Påverka etikarbetets kvalité inom hälso- och sjukvården genom att samla och sprida kunskap.
 • Arbeta för att debatten kring etiska frågor uppnår en högre nivå och en större spridning.

 

Vad är och vad gör Etiknätverket?

Nationella etiknätverket bildades 2004 på Karolinska Sjukhuset vid en träff med landets etiksamordnare och medlemmar i etikgrupper. Etiknätverket består av personer med ansvar för och engagemang i etikarbete inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Etiknätverket har en ordförande och ett arbetsutskott.

Etiknätverkets ordförande gör en kontinuerlig omvärldsbevakning, sprider ny information till medlemmarna, tar emot anmälan om ny medlem, håller medlemslistan uppdaterad och svarar på frågor från medlemmar och andra.

Etiknätverket anordnar en konferens varje år i november.

Inbjudan till en endagskonferens gick första gången ut från Karolinska Sjukhuset november 2004. Sedan dess har årligen i november hållits en endagskonferens. Arrangemangen genomförs enligt ”stafettmodell”, det vill säga att något sjukhus eller landsting varje gång frivilligt tar på sig att vara medarrangör.

 

Etiknätverket genomförde 2015 en kartläggning av etikgrupperna på landstings- och regionnivå.

Etiknätverket har en webbsida från november 2016.

Organiserat etikarbete

En kvalitativ och kvantitativ studie, 2001

En poster om etikarbete på Karolinska universitetssjukhuset, 2011

En skrift om etikarbetet på Karolinska sjukhuset 2000 - 2002

Länk till boken "Är goda råd dyra? Om vikten av vårdetiska råd". Region Skånes etiska råd. 2012.