Etik i praktiken

Kontaktperson: Ordförande i nationella etiknätverket och senior rådgivare inom etik Marie Chenik, KI, LIME, CHE tel. 073 978 91 95, marie.chenik@ki.se

 

Syftet med webbsidan är att:

 • Underlätta kontakten och kommunikationen mellan etikgrupper, personer med ett särskilt intresse och ansvar för etikfrågor i hälso- och sjukvården och andra aktörer.
 • Erbjuda en kontinuerlig och bred omvärldsbevakning i relation till etiska problem och frågeställningar som vanligen uppstår i en klinisk vardag.
 • Erbjuda länkar och information om lagens och regelverkets etiska krav.
 • Informera om ny kunskap och om relevanta etikkurser, etikseminarier och etikkonferenser.

Aktuellt

 • Anmäl dig till den 14e konferensen för Nationella etiknätverket den 16 november 2017!

  Tema: Prioriteringar i vården - den etiska plattformen och prioriteringsarbetet i regioner och landsting. Plats: Karolinska institutet Solna, Tomtebodavägen 18 A, sal David.

  Målgrupp: Etiknätverkets medlemmar/medlemmar i etikgrupper inom hälso- och sjukvården.

  Anmälan till: marie.chenik@ki.se

 • Etikdag på Läkaresällskapet fredagen den 29 september 2017.

  Läkaresällskapet och Läkarförbundet arrangerar gemensam Etikdag på Läkaresällskapet i Stockholm.

  Tema: "Mottagning på nätet". Vad gör en vårdcentral till en vårdcentral? Behövs det personliga mötet för att ställa en diagnos? När krävs ett personligt möte? Ökar de digitala tjänsterna sjukvårdskostnaderna?

  Mer info & anmälan: agneta.ohlson@sls.se   http://sls.se/Etik/Artiklar-om-etik/

 • Tvådagars intensivkurs i den kliniska medicinens etik för ST-läkare. Kursen uppfyller kompetenskravet för delmål a2 enligt SOSFS 2015:8.
  Datum: 10 och 17 november 2017 kl 08.30-16.00. Lokal: Blochsalen, T4 Eugeniahemmet, Karolinska Solna. Målgrupp: ST- Läkare i Stockholm. Antalet platser är begränsat till 25 deltagare. Kostnad: Kursen är avgiftsfri men anmälan är bindande!
  Kursansvarig: Niklas Juth, Associate Professor, Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE), LIME | Karolinska Institutet  niklas.juth@ki.se
  Anmälan till: Annelie Jonsson, administratör. annelie.jonsson@ki.se. Mer information och inbjudan till kursen i november finns här.

 • Inbjudan till en tvådagars utbildning 30/11-1/12 2017: De nödvändiga samtalen. Att samtala med patienter med livshotande sjukdomar. Utbildningen ges i Stockholm och är ett samarbete mellan Palliativt Centrum i Lund och Karolinska Institutet Institutionen Lime/CHE.

  Utbildningen uppfyller kurskrav för ST enligt SOSFS 2015:8 för delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra brytpunktssamtal inom delmål b5.

  Målgrupp: läkare från hela landet. Pris: 7500 kr + moms.

  http://palliativtutvecklingscentrum.se/wp-content/uploads/2017/06/2017-05-30-inbjudan_dns-30.11-1.12.pdf

  https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/414750427345425E4B7440

 • Anmäl dig till den nationella prioriteringskonferensen i Kalmar 23-25 oktober! Årets tema för den nionde konferensen är ”Vårdens prioriteringar – union eller konflikt?”. Bland annat kommer en session att handla om ”Etikkommittéer och etiska vägledare – vilken roll kan de spela i prioriteringsarbetet?”  Se preliminärt program och anmälningslänk här.
 • Aktuella konferenser, kurser och seminarier i utlandet finns samlade här.

 

Omvärldsbevakning

Juli - Augusti 2017

Juni 2017

Maj 2017

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

Januari 2017

Hösten 2016

Länkar om etik

Allmänna länkar om etik

Lokala etikgrupper

Litteratur om etik

Nationella etiknätverket

Vad vill Etiknätverket?

 • Samla kontaktuppgifter och sprida information om etikgrupper i hälso- och sjukvården.
 • Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan etikgrupper. Sprida goda exempel och tipsa om verktyg för etikarbetet i hälso- och sjukvård.
 • Erbjuda personer med ett särskilt ansvar för etiken i hälso- och sjukvården en möjlighet till en dialog kring kliniska och praktiska etikfrågor.
 • Påverka etikarbetets kvalité inom hälso- och sjukvården genom att samla och sprida kunskap.
 • Arbeta för att debatten kring etiska frågor uppnår en högre nivå och en större spridning.

 

Vad är och vad gör Etiknätverket?

Nationella etiknätverket bildades 2004 på Karolinska Sjukhuset vid en träff med landets etiksamordnare och medlemmar i etikgrupper. Etiknätverket består av personer med ansvar för och engagemang i etikarbete inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Etiknätverkets målgrupp är i första hand medlemmar i lokala etikgrupper på sjukhus- och landstingsnivå samt medlemmar i andra grupper med fokus på etikfrågor inom området hälso- och sjukvård.

Etiknätverket har en ordförande och ett arbetsutskott.

Etiknätverkets ordförande gör en kontinuerlig omvärldsbevakning, sprider ny information till medlemmarna, tar emot anmälan om ny medlem, håller medlemslistan uppdaterad och svarar på frågor från medlemmar och andra.

Etiknätverket anordnar en konferens varje år i november.

Inbjudan till en endagskonferens gick första gången ut från Karolinska Sjukhuset november 2004. Sedan dess har årligen i november hållits en endagskonferens. Arrangemangen genomförs enligt ”stafettmodell”, det vill säga att något sjukhus eller landsting varje gång frivilligt tar på sig att vara medarrangör. Ansvaret för konferensen vilar på arbetsutskottet och medarrangörerna.

Se presentationerna och rapporten från konferensen 2016 nedan:

CHE

Barnetikrådet

Vårdetiska rådet

Etikon 1

Etikon 2

Rapport

 

Presentation för SKL (Avdelningen för vård och omsorg 23/1) 2017.

Etiknätverket genomförde 2015 en kartläggning av etikgrupperna på landstings- och regionnivå.

Etiknätverket har en webbsida från november 2016.

Organiserat etikarbete

En kvalitativ och kvantitativ studie

En poster om etikarbete på KUS

En skrift om etikarbetet på KUS 2000 - 2002

Länk till boken "Är goda råd dyra? Om vikten av vårdetiska råd". Region Skånes etiska råd. 2012.