Etik i praktiken

Kontaktperson: Ordförande i nationella etiknätverket och senior rådgivare inom etik Marie Chenik, KI, LIME, CHE tel. 073 978 91 95, marie.chenik@ki.se

 

Syftet med webbsidan är att:

  • Underlätta kontakten och kommunikationen mellan etikgrupper, personer med ett särskilt intresse och ansvar för etikfrågor i hälso- och sjukvården och andra aktörer.
  • Erbjuda en kontinuerlig och bred omvärldsbevakning i relation till etiska problem och frågeställningar som vanligen uppstår i en klinisk vardag.
  • Erbjuda länkar och information om lagens och regelverkets etiska krav.
  • Informera om ny kunskap och om relevanta etikkurser, etikseminarier och etikkonferenser.

Aktuella händelser

Aktuella frågor

Digitalisering i vården

Etisk bedömning av nya metoder

Fosterdiagnostik

Genredigering

Obeprövade metoder

Organ- och vävnadsdonation

Prioritering

Sena aborter

Styrmodeller

Omvärldsbevakning

September 2017

Juli - Augusti 2017

Juni 2017

Maj 2017

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

Januari 2017

Hösten 2016

Länkar om etik

Allmänna länkar om etik

Lokala etikgrupper

Litteratur om etik

 

Vill du bli medlem i Nationella etiknätverket?

Kontakta ordförande Marie Chenik, marie.chenik@ki.se

Nationella etiknätverket

Vad vill Etiknätverket?

  • Samla kontaktuppgifter och sprida information om etikgrupper i hälso- och sjukvården.
  • Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan etikgrupper. Sprida goda exempel och tipsa om verktyg för etikarbetet i hälso- och sjukvård.
  • Erbjuda personer med ett särskilt ansvar för etiken i hälso- och sjukvården en möjlighet till en dialog kring kliniska och praktiska etikfrågor.
  • Påverka etikarbetets kvalité inom hälso- och sjukvården genom att samla och sprida kunskap.
  • Arbeta för att debatten kring etiska frågor uppnår en högre nivå och en större spridning.

 

Vad är och vad gör Etiknätverket?

Nationella etiknätverket bildades 2004 på Karolinska Sjukhuset vid en träff med landets etiksamordnare och medlemmar i etikgrupper. Etiknätverket består av personer med ansvar för och engagemang i etikarbete inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Etiknätverkets målgrupp är i första hand medlemmar i lokala etikgrupper på sjukhus- och landstingsnivå samt medlemmar i andra grupper med fokus på etikfrågor inom området hälso- och sjukvård.

Etiknätverket har en ordförande och ett arbetsutskott.

Etiknätverkets ordförande gör en kontinuerlig omvärldsbevakning, sprider ny information till medlemmarna, tar emot anmälan om ny medlem, håller medlemslistan uppdaterad och svarar på frågor från medlemmar och andra.

Etiknätverket anordnar en konferens varje år i november.

Inbjudan till en endagskonferens gick första gången ut från Karolinska Sjukhuset november 2004. Sedan dess har årligen i november hållits en endagskonferens. Arrangemangen genomförs enligt ”stafettmodell”, det vill säga att något sjukhus eller landsting varje gång frivilligt tar på sig att vara medarrangör. Ansvaret för konferensen vilar på arbetsutskottet och medarrangörerna.

Se presentationerna och rapporten från konferensen 2016 nedan:

CHE

Barnetikrådet

Vårdetiska rådet

Etikon 1

Etikon 2

Rapport

 

Presentation för SKL (Avdelningen för vård och omsorg 23/1) 2017.

Etiknätverket genomförde 2015 en kartläggning av etikgrupperna på landstings- och regionnivå.

Etiknätverket har en webbsida från november 2016.

Organiserat etikarbete

En kvalitativ och kvantitativ studie, 2001

En poster om etikarbete på Karolinska universitetssjukhuset, 2011

En skrift om etikarbetet på Karolinska sjukhuset 2000 - 2002

Länk till boken "Är goda råd dyra? Om vikten av vårdetiska råd". Region Skånes etiska råd. 2012.