Enheten för utvärdering

This page in English

Utvärderingsenheten driver forskningsprojekt samt utvärderings- och utvecklingsprojekt inom evaluering. Samtliga projekt har forskningsanknytning och vilar på en stark vetenskaplig grund. Enhetens projekt innebär även metodutveckling inom utvärdering, samt vetenskaplig publicering av verktyg och resultat vilket driver utvecklingsarbetet inom fältet framåt. Projekten sker inom olika verksamheter och på olika nivåer, men huvudsakligen inom utbildning och forskning samt inom klinisk kontext. Utvärderingsenheten är alltid intresserad av nya projekt och samarbetspartners och du är välkommen att kontakta oss för uppdrag eller samarbetsprojekt. Vi kan fungera som ett stöd i en existerande process eller helt utforma och genomföra utvärderings- och utvecklingsprojekt, samt fungera som stöd rörande utvärderingsaspekter i samband med forsknings- och utvecklingsanslag, detta både gällande ansökande och genomförande.

Vänligen se enhetens engelska webbsida för mer information.