Co-Care vid Parkinsons sjukdom

Co-Care vid Parkinsons sjukdom är ett delprojekt i Co-Care forskningsprogrammet inom det kliniska spåret neurologi. Syftet är att designa, utveckla, pilottesta och utvärdera digitala tjänster för att underlätta egenvård och samvård för personer med Parkinsons sjukdom. I projektet tillämpas metoder som bygger på aktiv användarmedverkan.

Projektet genomförs av en projektgrupp som består av Mats Brommels (programansvarig), Per Svenningsson (professor i neurovetenskap), postdoktorer Helena Hvitfeldt Forsberg, Carolina Wannheden och Åsa Revenäs, doktorander Emma Granström och Sara Riggare, och forskningsassistent Elena Eftimovska.

 

Preliminära resultat:
Under våren 2016 genomfördes en co-design process bestående av 4 workshops där olika aktörer (patienter, vårdpersonal, designers, utvecklare och forskare) medverkade för att identifiera behov av stöd och ta fram en prototyp på en digital tjänst. Detta resulterade i prototypen Co-Care Companion (CCC), se broschyr och rapport nedan.

Material för Co-Care Companion:

CCC broschyr

Henrik Ahléns och Tomas Seos rapport om CCC
Rapportbilagor

Presentationer:
4 oktober 2016, Möte gällande Egenvård för Parkinson i Sverige och i världen: "Samvård vid Parkinsons Sjukdom" (Carolina Wannheden och Åsa Revenäs)
20 januari 2017, VfMD:s 1:a Parkinsonfördjupningsmöte - Nästa steg för den Parkinsonsjuke: "Late breaking technical news" (Carolina Wannheden och Åsa Revenäs)