Co-Care: Samvård vid kronisk sjukdom

Om projektet


Co-Care: Samvård vid kronisk sjukdom, är ett forskningsprogram som bedrivs på Medical Management Centrum (MMC) under perioden 2014-2018. Finansiär är forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Vetenskapsrådet (anslagsnr. 2014-4238). Programmet leds av Professor Mats Brommels och involverar ett flertal forskare från olika lärosäten (Karolinska Institutet, Handelshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan), samt företrädare från hälso- och sjukvården och patientföreningar.

Programmet består av två kliniska spår - reumatologi och neurologi - som studeras utifrån två perspektiv - informatik och management/organisation. Målsättningen är att utveckla, implementera och utvärdera organisatoriska vårdmodeller och stödfunktioner för att förverkliga potentialen av samvård. Samvård innebär att personer med kronisk sjukdom och deras anhöriga ges möjlighet att ta en större roll i egenvård utifrån deras individuella förutsättningar och mål och genom stöd från vården och digitala tjänster (ehälsotjänster).

Co-care programmet översiktsbild.

Kliniska spår (vertikalt) och forskningsperspektiv (horisontellt) i Co-care programmet.

 

 

Specifikt undersöks följande frågeställningar i Co-Care programmet:

  • Hur bör vården för kroniskt sjuka organiseras för att möjliggöra samvård?
  • Hur bör digitala tjänster för samvård utformas för att öka patienters och närstående möjlighet att ta en större roll i egenvård och förebyggande vård?
  • Vad krävs för att lyckas med implementeringen av samvårdsmodeller och för att uppnå en hållbar förändring?
  • Hur kan samvårdsmodeller implementeras på ett kostnadseffektivt sätt?