Administration

Central administration

Chef

Administrativ chef

Pia Hartzell

Telefon: 08-524 863 60
Enhet: LIME administration
E-post: Pia.Hartzell@ki.se

Ekonomi

Mail: ekonomi@lime.ki.se

Redovisningsansvarig

Tetiana Viekhova

Telefon: 08-524 837 85
Enhet: LIME administration
E-post: tetiana.viekhova@ki.se

Ekonomihandläggare

Ernesto Moutáfov

Telefon: 08-524 852 53
Enhet: LIME administration
E-post: ernesto.moutafov@ki.se

Ekonomiadministratör

Pia Persson

Telefon: 08-524 823 87
Enhet: LIME administration
E-post: Pia.Persson@ki.se

HR

Mail: hr@lime.ki.se

Personalhandläggare

Therese Wahlström

Telefon: 08-524 836 84
Enhet: LIME administration
E-post: Therese.Wahlstrom@ki.se

Personaladministratör

Helena Ourir

Telefon: 08-524 865 35
Enhet: LIME administration
E-post: helena.ourir@ki.se

Personaladministratör

Eva Ohlsson

Telefon: 08-524 871 25
Enhet: LIME administration
E-post: Eva.Ohlsson@ki.se

IT

Mail: helpdesk@lime.ki.se

IT-samordnare

Ludvig Andersson

Telefon: 08-524 837 63
Enhet: LIME administration
E-post: ludvig.andersson@ki.se

IT-tekniker

Erik Attoff

Telefon: 08-524 822 75
Enhet: LIME administration
E-post: erik.attoff@ki.se

Arkiv och registratur

Mail: arkiv@lime.ki.se

Arkivarie

Maja Hallerfors

Enhet: LIME administration
E-post: maja.hallerfors@ki.se

Kommunikation

Mail: info@lime.ki.se

Arkivarie

Maja Hallerfors

Enhet: LIME administration
E-post: maja.hallerfors@ki.se

Kommunikatör

Marie Dahlberg

Telefon: 08-524 852 73
Enhet: LIME administration
E-post: marie.dahlberg@ki.se

Personalhandläggare

Therese Wahlström

Telefon: 08-524 836 84
Enhet: LIME administration
E-post: Therese.Wahlstrom@ki.se

Centrumadministratörer

Centrum för hälsoinformatik

Administratör

Marie Lind

Telefon: 08-524 860 74
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: Marie.Lind@ki.se

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Administratör

Annelie Jonsson

Telefon: 08-524 837 77
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: annelie.jonsson@ki.se

Medical Management centrum

Administratör

Petra Åhreus Bäckström

Telefon: 08-524 866 08
Enhet: Medical Management Centrum
E-post: petra.ahreus.backstrom@ki.se

Centrum för lärande och kunskap

Personaladministratör

Helena Ourir

Telefon: 08-524 865 35
Enhet: LIME administration
E-post: helena.ourir@ki.se

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Informatör

Anna Johansson

Telefon: 08-524 870 26
E-post: anna.johansson.4@ki.se

Länkar

Administration