Mer om forskningen på TIM

This page in English

CASTs verksamhet startades av Prof. Olle Ringdén tillsammans med verksamhetschefen Britt-Marie Svahn. 

Redan idag behandlas många patienter med immunmodulerande behandling, där man utnyttjar det egna immunsystemet som botemedel. Hematopoetisk stamcellstransplantation är idag en etablerad behandling vid leukemi och andra maligniteter. Dessa behandlingar är från början empiriskt utvecklade och är effektiva på många patienter. Ännu idag är de bakomliggande immunologiska mekanismerna är inte kända, och kan därför inte mätas med tillgängliga kliniska undersökningar. Även många kliniska komplikationer efter aHSCT som är immunologiskt medierade är svåra att förutse med dagens analysmetoder.

Vid kroniska infektioner kan immunsystemet bli förlamat eller utmattat, vilket leder till nedsatt funktion. Detta tillstånd kan även ses hos friska, mycket gamla individer. Båda dessa tillstånd hos immunsystemet verkar vara olika reglerade. Vi saknar idag kunskap både på molekylär och funktionell nivå, hur dessa reaktioner varierar dels mellan patienter och friska individer och dels mellan patienter som svarar respektive inte svarar på immunterapier. TIM vill främja bättre och snabbare diagnostik för dessa tillstånd och arbetar för att skapa bättre behandlingsmodeller, särskilt med betoning på cellulär adaptiv immunrespons.

Den kliniska målsättningen är att skapa nya immunterapeutiska tillvägagångssätt för sjukdomar på patienter som behandlas på CAST, t.ex solida tumörsjukdomar och infektioner. Strategierna ska framför allt vara nya immunrespons-modulerade, immunoterapeutiska, cellulära behandlingar.

TIM arbetar brett över divisions- och klinikgränser, lokala såväl som nationella och internationella.

  • Klas Kärre, MTC
  • Rolf Kiessling, CCK
  • Matthias Löhr, (ClinTec, Gastro)
  • Ralf Segersvärd (pankreaskirurgi)
  • Moustaffa Hassan (pre-klinik, experimental hematologi)
  • Magnus Westergren (Gynekologi)
  • Johan Permet (Innovationsplatsen)
  • Mathias Uhlen / Lars Engstrand, Science for Life Lab
  • Jacek Winiarski (Astrid Lindgren Barnskjukhuset, stamcelltransplantation hos barn)

Vi har som mål till att tidigt kunna överföra resultat från basal immunologi till klinisk rutinbehandling. Detta med hjälp av bra kvalitetskontroller och stort inflytande från kolleger vid klinisk immunologi.

Immunologi