Föreläsningar och seminarier

PET-µCT new imaging tool from Perkin Elmar

2015-04-0113:00 to 14:00 "Cellen", Novum plan 4Campus Huddinge

PET-µCT new imaging tool from Perkin Elmar

Jörg Hamm, Dr

Perkin Elmar

Contact person: Moustapha Hassan