Institutionsledning

This page in English

Ledningsgruppen består av prefekt,  stf prefekt, institutionens samtliga avdelningschefer, administrativ chef, personalansvarig och institutionsadministratör. Gruppen träffas regelbundet och är ett samverkande organ.

Professor

Matti Sällberg

Telefon: 08-524 838 03
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Matti.Sallberg@ki.se

Professor

Göran Andersson

Telefon: 08-585 810 31
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Goran.Andersson@ki.se

Professor/överläkare

Mikael Björnstedt

Telefon: 08-585 838 09
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Mikael.Bjornstedt@ki.se

Forskare

Lars Frelin

Telefon: 08-524 836 32
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Lars.Frelin@ki.se

Avdelningschef

Thomas Gustafsson

Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: Thomas.Gustafsson@ki.se

Professor/verksamhetschef

Moustapha Hassan

Telefon: 08-585 838 62
Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: Moustapha.Hassan@ki.se

Administrativ chef

Jenny Degerholm Langsmo

Telefon: 08-524 837 04
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: jenny.degerholm.langsmo@ki.se

Universitetslektor, adj

Andreas Matussek

E-post: andreas.matussek@ki.se

Avdelningschef

Georgios Panagiotidis

Telefon: 073-320 05 11
Enhet: Avdelningen för klinisk farmakologi
E-post: Georgios.Panagiotidis@ki.se

Personalansvarig

Anna Rönnbäck

Telefon: 08-524 837 05
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: anna.ronnback@ki.se

Kommunikatör

Christina Sandström

Telefon: 08-524 869 70
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: christina.sandstrom@ki.se

Professor/överläkare

Anders Sönnerborg

Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Anders.Sonnerborg@ki.se

Postdoc

Lise-Lotte Vedin

Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Lise-lotte.Vedin@ki.se

Universitetslektor

Maria Watter

Telefon: 08-524 836 23
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Maria.Watter@ki.se

Ledning