Grundutbildning

This page in English

Institutionen för laboratoriemedicin är en av KI:s största undervisningsinstitutioner. Vi har nästan 400 studenthelårsplatser och undervisar på 9 av KI:s utbildningsprogram.

Vid institutionen anordnas dessutom ett antal fristående kurser samt beställd utbildning för Kungliga tekniska högskolan. Institutionen ger även kurser i samverkan med Södertörns högskola.

Institutionen erbjuder fristående kurser på avancerad nivå, vilka kan användas för en magisterexamen i exempelvis biomedicinsk laboratorievetenskap.

 

​Program där vi undervisar

Tillgodoräknandehantering

För samtliga institutionens kurser gäller att studenterna skickar sina handlingar till:

Studentexpeditionen

Plan 8, 8100

141 83 Huddinge

Kuvertet märks "Tillgodoräknande"

Skicka även en elektronisk version av tillgodoräknandeblanketten till examinator (var god se under kontaktuppgifter på din kurswebb)

​Utbytesstudier

Institutionen bedriver ett omfattande utbyte med ett flertal länder och med flera utbildningsprogram vid KI där studenter och lärare kommer och reser inom flera utbytesprogram som:Flicka med jordglob

  • Erasmus
  • Linnaeus Palme
  • Nordplus m.fl.

Mer information om utbytesstudier!

Kontakt

Universitetslektor

Maria Westerståhl

Telefon: 08-585 865 09
Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: Maria.Westerstahl@ki.se

Forskningssamordnare

Catharina Hultgren

Telefon: 08-524 835 89
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Catharina.Hultgren@ki.se

Universitetsadjunkt

Lena Persson

Telefon: 08-585 817 13
Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: Lena.Persson@ki.se

Array

Grundutbildningsrådet

Målet med Grundutbildningsrådet är att diskutera institutionsövergripande frågor som rör utbildning.

Ledamöter 2014:  
Ordförande Maria Westerståhl Grundutbildningsansvarig/Institutionen
Georgios Panagiotidis Klinisk farmakologi
Lena Ekström Klinisk farmakologi, Suppleant
Anna Wiik Klinisk fysiologi
Anna-Klara Rundlöf Klinisk kemi
Jenny Flygare Klinisk kemi, Suppleant
Eva Sillerström Klinisk mikrobiologi
Annica Lindkvist Klinisk immunologi o transfusionsmedicin
Pernilla Lång Avdelningen för patologi
Utbildningsprogram