Forskargrupp - Katalin Dobra

This page in English

Vi studerar differentieringen hos maligna tumörer i lunga och lungsäck.

Vi relaterar deras molekylära signatur till biologiska egenskaper så som förmågan till tillväxt och invasion. Vi identifierar biomarkörer som möjliggör tidig diagnostik och optimerar förutsättningarna för individualiserad behandling. 

Forskargruppsledare Katalin Dobra

Universitetslektor/överläkare

Katalin Dobra

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Katalin.Dobra@ki.se

Gruppmedlemmar

Sulaf Abd OwnÖverläkare
Katalin DobraUniversitetslektor/överläkare
Ghazal Heidari HamedaniAnknuten
Anders HjerpeProfessor emeritus
Joman JavadiDoktorand
Ashish Kumar SinghDoktorand
Tunde SzatmariAnknuten

Forskningstekniker

  • Cellodling, etablering av primära celler
  • Molekylärbiologi
  • Biokemiska analyser
  • Proteomik
  • Ljus- och fluorescencemikroskopi
  • Ex- vivo känslighetstestning av primära tumörceller

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, AFA försäkringar, Hjärt-Lungfonden, Cancerföreningen i Stockholm, Svenska Läkaresällskapet, Stockholms Läns Landsting (Forskartjänst), KI Fonder, Compass

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet, Tandläkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA programmet

Utvalda publikationer

Syndecan-1 alters heparan sulfate composition and signaling pathways in malignant mesothelioma.
Heidari-Hamedani G, Vivès R, Seffouh A, Afratis N, Oosterhof A, van Kuppevelt T, et al
Cell. Signal. 2015 Oct;27(10):2054-67

Characterization and drug sensitivity profiling of primary malignant mesothelioma cells from pleural effusions.
Szulkin A, Otvös R, Hillerdal C, Celep A, Yousef-Fadhel E, Skribek H, et al
BMC Cancer 2014 Sep;14():709

Nuclear translocation of heparan sulfate proteoglycans and their functional significance.
Kovalszky I, Hjerpe A, Dobra K
Biochim. Biophys. Acta 2014 Aug;1840(8):2491-7

Proteome screening of pleural effusions identifies galectin 1 as a diagnostic biomarker and highlights several prognostic biomarkers for malignant mesothelioma.
Mundt F, Johansson H, Forshed J, Arslan S, Metintas M, Dobra K, et al
Mol. Cell Proteomics 2014 Mar;13(3):701-15

Novel genes and pathways modulated by syndecan-1: implications for the proliferation and cell-cycle regulation of malignant mesothelioma cells.
Szatmári T, Mundt F, Heidari-Hamedani G, Zong F, Ferolla E, Alexeyenko A, et al
PLoS ONE 2012 ;7(10):e48091

LungcancerPatologi