Forskargrupp - Anders Sönnerborg

This page in English

Translational forskning på kroniska virusinfektioner med focus på HIV och hepatit C.

Forskningen är av experimentell och translationell natur med studier av patogenesen vid HIV-1 och hepatit C, behandling (bot, resistens) och molekylär epidemiologi. Konsekvensen av HIV-1 skada på tarm-blod barriären och mekanismerna för viral latens studeras. Gruppen samarbetar intensivt med nationella och internationella partners. Infrastrukturen för den translationella forskningen utgörs av HIV kohorten vid Karolinska Universitetssjukhuset och den nationella InfCare HIV databasen. De globala samarbetena fokuseras på aspekter på HIV behandling, inklusive läkemedelsresistens, och molekylär epidemiologi. De utförs tillsammans med partners från Europa och ett flertal låg-medel inkomst länder (Etiopien, Tanzania, Kenya, India, Bangladesh och Vietnam).

Forskargruppsledare Anders Sönnerborg

Professor/överläkare

Anders Sönnerborg

Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Anders.Sonnerborg@ki.se

Gruppmedlemmar

Emmi AnderssonForskarstuderande
Abu Bakar SiddikAnknuten
Babilonia BarqashoPostdoc
Nigus Fikrie TeleleAssistent m utbildningsbidrag
Shambhu Prasad Ganeshappa AralaguppeForskarstuderande
Birgitta LeskoForskarstuderande
Ujjwal NeogiForskarassistent
Duncan NjendaDoktorand
Kajsa NoyanDoktorand
Kamlendra SinghAnknuten
Anna-Lena SpetzAnknuten
Jenny SvärdAnknuten
Anders SönnerborgProfessor/överläkare
Ellinor ThidholmAnknuten
Jan VesterbackaAnknuten
Amare Worku KaluAssistent m utbildningsbidrag
Wang ZhangAnknuten

Klinisk enhet

Namn Titel
Johanna Brännström Doktorand, MD
Tina Carlander Doktorand, MD
Amanda Häggblom Postdoc
Piotr Nowak Senior forskare, MD, PhD
Veronica Svedhem Senior forskare, MD, PhD
Jan Vesterbacka Doktorand

Forskningstekniker

  • Molekylärbiologi
  • Cell-odling
  • Bioinformatik 

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet,  EU FP7, SIDA, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Stockholms Läns Landsting, Läkare mot AIDS forskningsfond, Sveriges kommuner och landsting, Sixten Gemzéus Stiftelse/Gålöstiftelsen, Ruth och Richard Julins Stiftelse, Gilead Sciences, AbbVie.

Undervisningsuppdrag

Föreläsningar och praktisk undervisning i Klinisk Mikrobiologi inom Biomedicinska Analytiker-programmet. 

Publikationer

Superinfection with drug-resistant HIV is rare and does not contribute substantially to therapy failure in a large European cohort.
Bartha I, Assel M, Sloot P, Zazzi M, Torti C, Schülter E, et al
BMC Infect. Dis. 2013 Nov;13():537

[pubmed:23533618]

Kinetics of microbial translocation markers in patients on efavirenz or lopinavir/r based antiretroviral therapy.
Vesterbacka J, Nowak P, Barqasho B, Abdurahman S, Nyström J, Nilsson S, et al
PLoS ONE 2013 ;8(1):e55038

Impact of HMGB1/TLR Ligand Complexes on HIV-1 Replication: Possible Role for Flagellin during HIV-1 Infection.
Nowak P, Abdurahman S, Lindkvist A, Troseid M, Sönnerborg A
Int J Microbiol 2012 ;2012():263836

[pubmed:22768132]

HIVMikrobiologi