Om Komparativ medicin

This page in English

På Komparativ medicin har vi hand om alla delar av verksamheten som rör forskning med djurförsök på Karolinska Institutet. 

Hos oss arbetar veterinärer, tekniker, biomedicinska analytiker, lärare och administrativ personal. Vi ger service och vägledning i försöksdjursfrågor till forskare, doktorander och andra anställda på Karolinska Institutet.

Vi erbjuder också vissa av våra tjänster till dig som forskar, studerar eller arbetar på något annat lärosäte eller forskningslaboratorium i Sverige.

Specialister på försöksdjursfrågor

Vi som arbetar på Komparativ medicin är specialister på försöksdjursfrågor. Vi strävar efter att utveckla 3R-principen (Reduce, Refine, Replace) i Karolinska Institutets forskning med djurförsök. Vår målsättning är att stödja forskning och utbildning för att förbättra människors hälsa. Ett etiskt förhållningssätt och att värna om en human miljö för både djur och människa på Karolinska Institutet är ledord i vår verksamhet. Vi fungerar också som en länk mellan Karolinska Institutet och andra instanser som reglerar hur djurförsök får användas i forskning, till exempel Jordbruksverket. 

Komparativ medicins tjänster och ansvarsområden (länk till Karolinska Institutets internwebb)  

Vi administrerar även det lokala djurskyddsorganet på KI. Läs mer om Lokalt djurskyddsorgan, LDO (länk till Karolinska Institutets internwebb) 

Organisation

Komparativ medicin på Karolinska Institutet skapades i juni 2010 och har samma fristående ställning som en institution. 

I Komparativ medicin ingår idag olika servicefaciliteter med försöksdjursbaserad verksamhet; en veterinärenhet som erbjuder veterinärservice; och en utbildningsenhet som erbjuder kurser i försöksdjursvetenskap. Läs mer om Komparativ medicins enheter och servicefaciliteter 

På Komparativ medicin finns också personal som har hand om infrastruktur, teknik- och underhåll, IT-stöd, ekonomi, kommunikation och personalfrågor. Kontaktuppgifter till administration och teknisk service (länk till Karolinska Institutets internwebb) 

Komparativ medicin leds av verksamhetschefen Brun Ulfhake som är professor vid Karolinska Institutet. 

Verksamhetschef Komparativ medicin

Brun Ulfhake

E-post: km@ki.se

Ladda ned organisationsschemat som pdf 

Vad betyder komparativ medicin?

Komparativ medicin är namnet på ett forskningsfält inom experimentell medicin där man studerar: 

  • naturliga och experimentella djurmodeller av sjukdomar hos människan
  • etiopatogenes, epidemiologi, diagnos, behandling och förebyggande av infektionssjukdomar eller andra sjukdomar hos försöksdjur
  • den normala biologin hos försöksdjur i relation till människans.

Vi som arbetar på enheten Komparativ medicin på Karolinska Institutet bedriver ingen egen forskning. Till oss kommer forskare som vill anlita oss och vår service.

Djurförsök på Karolinska Institutet

Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Det gör vi både genom grundläggande forskning för att förstå biologiska mekanismer, och genom forskning som tar fram nya behandlingsformer.

En stor del av forskningen utförs i provrörsförsök. Men ännu går det inte att ersätta all användning av försöksdjur i forskning med alternativa metoder.

Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. För att få utföra ett djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. I de djurförsöksetiska nämnderna sitter forskarrepresentanter och lekmän vars uppgift är att väga påverkan på djuren mot nyttan av forskningen.

Läs mer om Djurförsök på Karolinska Institutet

Länkar

Djurförsök