Få tillträde till djuravdelning

This page in English

Innan du kan få tillträde till en djuravdelning på Karolinska Institutet och forska med djurförsök måste din kompetens i försöksdjursvetenskap utvärderas.

Hur gör jag för att få tillträde till en djuravdelning på KI?

Ladda ned och fyll i blanketten Individual Access Authorization form. Var noga med att fylla i information om den utbildning du har i försöksdjursvetenskap.

Vad ska jag göra när jag fyllt i blanketten?

Lämna den ifyllda blanketten till föreståndaren på din djuravdelning. Ansvarig föreståndare avgör om du kan få tillträde till djuravdelningen direkt, eller om du måste komplettera något. 

Hur kan jag få min kompetens i försöksdjursvetenskap bedömd?

Skanna in och mejla dokument som styrker din tidigare utbildning till utbildningsenheten vid Komparativ medicin. E-post: las-edu@km.ki.se
Det tar cirka sju arbetsdagar att få ett svar på din ansökan om kompetensbedömning. 

Vad ska jag göra om jag inte har någon utbildning i försöksdjursvetenskap?

Om du inte har någon utbildning i försöksdjursvetenskap måste du läsa både den teoretiska och den praktiska delen av kursen Funktion A innan du kan få tillträde till en djuravdelning.

Länkar

Djurförsök