Stroke, neurodegeneration och diabetes

This page in English

Research group Cesare Patrone

Vår forskargrupp har två fokusområden: 

  1. Identifiering av effektiva behandlingar för stroke vid diabetes genom preklinisk forskning.
  2. Undersökning av de cellulära mekanismer som ligger till grund för neurologiska komplikationer vid diabetes.

Stroke drabbar flera miljoner människor varje år i världen, en stor del av dessa personer lider samtidigt av diabetes. Diabetes har blivit epidemisk och är nu den fjärde största dödsorsaken USA. Cirka 90 % av medicinska och omsorgsmässiga kostnader förknippade med diabetes är kopplade till det som kallas makrovaskulära komplikationer, exempelvis stroke. Alzheimers sjukdom, kognitiv svikt och demens är också överrepresenterade vid diabetes. Tyvärr är de underliggande mekanismerna som orsakar detta dåligt utforskade.

Vår grupp har nyligen publicerat data (se ref 1-5 nedan) som tyder på att aktivering av receptorn för glukagonlik peptid 1 (GLP-1R) är neuroprotektivt vid stroke, både i diabetiska försöksdjur och vid normal glukosomsättning.

Vi har också visat i en djurmodell att typ 2 diabetes inducerar nervcellsförlust och inflammation i hjärnvävnaden. Dessa resultat kan bidra till att förstå hur och när diabetes leder till demens. Avslutningsvis har våra resultat också visat att glukolipotoxisitet påverkar hjärnans möjlighet till återuppbyggnad negativt och att denna negativa effekt kan motverkas av neuropeptiderna galanin och PACAP (ref 7-8).

Forskargrupp

Cesare Patrone, Forskargruppsledare

Vladimer Darsalia, Forskarassistent

Grazyna Lietzau, Postdoc

Martin Larsson, Forskarstuderande (30%)

 

Prekliniskt, på KI SÖS samarbetar vi aktivt med forskargruppen Diabetes under ledning av docent Thomas Nyström.

Vår forskargrupp är translationell och vi samarbetar även med Internmedicin på Södersjukhuset.

Externt har vi pågående samarbeten med professorerna Claes-Göran Östensson och Tomas Hökfelt (KI), med Dr Ida Nilsson (KI), med professor Carina Mallard och Dr Maria E Johansson (Göteborgs universitet), med professor Dan Lindholm (Helsingfors universitet) och med Dr Simone Beretta (University of Milan). Vi har också ett pågående samarbete med Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Tyskland.

Utvalda publikationer

1. Gliptin-mediated neuroprotection against stroke requires chronic pretreatment and is independent of glucagon-like peptide-1 receptor.
Darsalia V, Larsson M, Lietzau G, Nathanson D, Nyström T, Klein T, et al
Diabetes Obes Metab 2016 May;18(5):537-41

2. Type 2 diabetes-induced neuronal pathology in the piriform cortex of the rat is reversed by the GLP-1 receptor agonist exendin-4.
Lietzau G, Nyström T, Östenson C, Darsalia V, Patrone C
Oncotarget 2016 Feb;7(5):5865-76

3. Glucagon-like receptor 1 agonists and DPP-4 inhibitors: potential therapies for the treatment of stroke.
Darsalia V, Larsson M, Nathanson D, Klein T, Nyström T, Patrone C
J. Cereb. Blood Flow Metab. 2015 May;35(5):718-23

4. Exendin-4 reduces ischemic brain injury in normal and aged type 2 diabetic mice and promotes microglial M2 polarization.
Darsalia V, Hua S, Larsson M, Mallard C, Nathanson D, Nyström T, et al
PLoS ONE 2014 ;9(8):e103114

5. The DPP-4 inhibitor linagliptin counteracts stroke in the normal and diabetic mouse brain: a comparison with glimepiride.
Darsalia V, Ortsäter H, Olverling A, Darlöf E, Wolbert P, Nyström T, et al
Diabetes 2013 Apr;62(4):1289-96

6. Diabetes drugs and neurological disorders: new views and therapeutic possibilities.
Patrone C, Eriksson O, Lindholm D
Lancet Diabetes Endocrinol 2014 Mar;2(3):256-62

7. Glucagon-like peptide-1 receptor activation reduces ischaemic brain damage following stroke in Type 2 diabetic rats.
Darsalia V, Mansouri S, Ortsäter H, Olverling A, Nozadze N, Kappe C, et al
Clin. Sci. 2012 May;122(10):473-83

8. Evidence for cortical neuronal loss in male type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats.
Hussain S, Mansouri S, Sjöholm , Patrone C, Darsalia V
J. Alzheimers Dis. 2014 ;41(2):551-60

9. Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide counteracts the impaired adult neural stem cell viability induced by palmitate.
Mansouri S, Ortsäter H, Pintor Gallego O, Darsalia V, Sjöholm A, Patrone C
J. Neurosci. Res. 2012 Apr;90(4):759-68

10. GalR3 activation promotes adult neural stem cell survival in response to a diabetic milieu.
Mansouri S, Barde S, Ortsäter H, Eweida M, Darsalia V, Langel U, et al
J. Neurochem. 2013 Oct;127(2):209-20

DiabetesStroke