Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Tove Wallström

2016-09-2613:00 Sal Sofia (hiss P, plan 0)Södersjukhuset

Factors of importance for labour induction

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, samt Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Betygsnämnd:

Docent Karin Pettersson, Institutionen för Klinisk Vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC

Docent Pelle Lindqvist, Institutionen för Klinisk Vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC

PhD Kerstin Wollf, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Handledare:

Docent, universitetslektor, Eva Wiberg Itzel, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Helena Åkerud, Institutionen för Immunologi, Genetik and Patologi, Uppsala Universitet

Professor Kristina Gemzell-Danielsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Professor Elisabeth Darj, Norwegian University of Sciences and Technology, Trondheim, Norway

Contact person: Tove Wallström