Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Jenny Saving

2016-10-0713:00 Sal Tanto (hiss G, plan 8)Södersjukhuset

Handledsfrakturer – kliniskt resultat, regionala skillnader och hälsoekonomiska aspekter av olika behandlingsmetoder

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset samt Vo Ortopedi

Betygsnämnd:

Adj. professor och docent Lars Adolfsson, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Docent Rüdiger Weiss, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Professor Susanne Werner, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Handledare:

Docent Anders Enocson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Cecilia Mellstrand-Navarro, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Sari Ponzer, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Contact person: Jenny Saving