Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Gisela Vogel

2016-12-0114:00 IVAs konferensrum, plan 4, hiss C, SödersjukhusetSödersjukhuset

Strategies, relationships and care environment that enhance patients´ ability to manage with critical illness and care in the intensive care unit

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
samt Vo Anestesi och intensivvård

Betygsnämnd:

Med Dr Lotti Orwelius, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet

Docent Ingrid Hylander, Karolinska Institutet, Institutionen för neurbiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Huddinge

Professor Jan Wernerman, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Handledare:

PhD Eva Joelsson-Alm, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

PhD Anna Sandgren, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet,Växjö

Professor, ÖL Christer Svensén, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Sektionen för anestesi- och intensivvård, Södersjukhuset

PhD Ulla Forinder, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet

Contact person: Gisela Vogel