Disputationer

Disputation Thomas Arnhjort

This page in English
2016-12-1609:00 Aulan, hiss C, plan 6Södersjukhuset

Primary deep vein thrombosis in an upper limb – A retrospective study with emphasis on pathogenesis and late sequelae

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Vo Internmedicin

Opponent:

Professor Bengt I Eriksson, Göteborgs Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för ortopedi

Betygsnämnd:

Docent Bengt Lindblad, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten,

Docent Hans Johnsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Avdelningen för akutmedicin

Docent Helene Zachrisson, Linköpings Universitet, Medicinska fakulteten, Klinisk fysiologi, Avdelningen för kardiovaskulär medicin

Handledare:

Docent Gerd Lärfars, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Stefan Rosfors, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Contact person: Thomas Arnhjort