Disputationer

Disputation Rebecka Rubenson Wahlin

This page in English
2016-12-0909:00 Aulan, hiss C, plan 6Södersjukhuset

Prehospital care of severely injured trauma patients – studies on management, assessment and outcome

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Vo Ane/IVA

Opponent:

Docent Lovisa Strömmer, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Betygsnämnd:

Docent, Marie Hasselberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Docent Lennart Boström, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Professor Björn-Ove Suserud, Borås Högskola, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik

Handledare:

Professor Sari Ponzer, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Professor Maaret Castrén, Helsingfors Universitet, Department of Emergency Medicine and Services, och Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Hans Morten Lossius, Bergens Universitet, Department for Surgical Sciences, Faculty of Medicine and Dentistry

MD, PhD Markus Skrifvars, Helsingfors Universitet, Department of Anesthesiology and Intensive Care

Contact person: Rebecka Rubenson Wahlin
Akutsjukvård