Disputationer

Disputation Rama Saha

This page in English
2016-12-0209:00 Sal Ihre, hiss P, plan 0, SödersjukhusetSödersjukhuset

Genetic and environmental influences on endometriosis in Swedish twins

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent:

Docent Annika Strandell, Göteborgs universitet, Avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper

Betygsnämnd:

Professor Paul Dickman, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Docent Arne Rådestad, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Danderyds sjukhus

Adj. Professor Helena Åkerud, Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Handledare:

Docent Lena Marions, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Per Tornvall, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset