Disputationer

Disputation Helena Sjölin

This page in English
2016-11-0113:00 Sal Ihre, hiss P, plan 0Södersjukhuset

What an ambulance nurse needs to know; from educational content to critical incidents

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent:

Professor Bengt Fridlund, Hälsohögskolan i Jönköping

Betygsnämnd:

Professor Björn-Ove Suserud, Borås Högskola, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik
Professor Erika Frischknecht Christensen,  Aalborg University Hospital, Department of Clinical Medicine, Aalborg University Emergency Clinic, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Danmark
Docent Maria Jirwe, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Handledare:

Professor Lisa Kurland, Örebro Universitet,  Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Senior researcher Håkan Hult, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknologi (CLINTEC)
Professor Charlotte Ringsted, Aarhus University, Aarhus Centre for Health Science Education, Faculty of health, Danmark

Contact person: Helena SjölinImport to calendar